Vervoersverbod pluimvee in Winssen na uitbraak vogelgriep in Wageningen

Er geldt een vervoersverbod voor pluimveebedrijven 10 kilometer rond Wageningen. In onze gemeente betreft dat Winssen, de Van Heemstraweg en Maas en Waalweg ten westen van de A50. Een vervoersverbod geldt voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

In Wageningen is de vogelgriep vastgesteld. Vanaf 26 oktober 2021 geldt in heel Nederland een ophokplicht voor alle commerciële pluimveebedrijven. Kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels (zoals duiven en parkieten) en kippen zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Lees meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Melding dode wilde vogels doorgeven

Vindt u een zieke of dode vogel? Raak deze dan niet aan! Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat mensen met de vogelgriep besmet kunnen raken, kan dat niet helemaal uitgesloten worden. Kijk op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoe u een melding van dode vogels kunt maken.

Afschermplicht en ophokplicht

Een van de maatregelen bij vogelgriep is de afschermplicht: dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. Daarnaast geldt er een landelijke ophokplicht voor commercieel pluimvee. Lees meer informatie over ophokplicht en afschermplicht op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

kaart ophokplicht