Uitreiking gemeentelijke zilveren draagspeld aan Ineke Theunissen

Het college van burgemeester en wethouders besloot om aan Ineke Theunissen de gemeentelijke zilveren draagspeld toe te kennen. Ineke werkte 50 jaar lang bij onze gemeente en nam vandaag afscheid. Zij zette zich de afgelopen 50 jaar met veel enthousiasme in voor onze organisatie en de inwoners van onze gemeente.

Ineke Theunissen (ontvangster gemeentelijke eerepenning), burgemeester Daphne Berman en man van Ineke Theunissen

Op 31 maart nam Ineke Theunissen afscheid als werknemer van gemeente Beuningen. Ineke begon in 1970 als typiste/telefoniste en werd in 1971 benoemd in ambtelijke dienst. Later werd zij cheffin van de typekamer. Vanaf 1997 werkte Ineke bij team burgerzaken waar ze inwoners hielp, bijvoorbeeld bij het aanvragen van hun rijbewijs, paspoort en bij huwelijken. Afgelopen jaren tijdens de coronapandemie voerde ze ontzettend goed de regie. Ineke zorgde er in die periode voor dat alle regels rondom voorgenomen en geplande huwelijken konden worden nageleefd. Jarenlang was zij de drijvende kracht bij verkiezingen. Ze leidde alles in goede banen, ook tijdens de coronapandemie. Denk aan het veilig stemmen, op meerdere locaties stemmen en op de diverse dagen stemmen. Daarbij was er ook zorg voor de stembureauleden.

In november 2021 was Ineke 50 jaar in dienst bij gemeente Beuningen.

Al die jaren hebben wij nooit tevergeefs een beroep op haar gedaan.

Ineke deed altijd meer dan van haar verwacht werd en dacht daarbij altijd aan het belang van onze inwoners. Als blijk van grote waardering ontving Ineke Theunissen daarom de gemeentelijke zilveren draagspeld uit handen van burgemeester Daphne Bergman.