Gemeente Beuningen richt zich op centrale noodopvang en niet op particuliere opvang buiten het eigen huis

De gemeente Beuningen helpt bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In sporthal De Tinnegieter komt een noodopvang voor circa 250 vluchtelingen. Al onze beschikbare capaciteit en energie steken we in het inrichten en faciliteren van deze opvanglocatie. Gemeente Beuningen werkt in principe niet mee aan particuliere opvang waarvoor vergunningen nodig zijn.

Beuningen richt zich op noodopvang

Het opvangen van vluchtelingen voor een langere duur is door het Rijk onder verantwoordelijkheid gesteld van de veiligheidsregio. Daarvoor worden landelijk en ook in onze regio locaties aangewezen. Dit betekent dat we ons als gemeente Beuningen richten op de noodopvang en niet op particuliere opvang. De gemeente werkt dus niet mee aan initiatieven om particuliere opvang mogelijk te maken in tijdelijke units in de achtertuin, verblijf in b&b’s en vakantiehuizen. Dit is niet in het belang van de vluchtelingen en van de gecoordineerde opvang. Bovendien neemt het veel tijd in beslag omdat hiervoor een vergunningen of bestemmingsplanwijziging nodig is, inclusief inspraak.

Geen opvang op vakantiepark Het Broeckhuys

Het Broeckhuys is een vakantiepark met ruim 200 recreatiewoningen in particulier bezit. Recreatiewoningen zijn niet bedoeld om permanent te bewonen en hebben niet de voorzieningen die horen bij permanent wonen. Het college heeft in de afgelopen 2,5 jaar de consequente lijn aangehouden dat wonen op Het Broeckhuys niet mag. Het vakantiepark is de enige locatie met een recreatieve functie in onze gemeente en goed op weg om weer recreatief te functioneren. Indien opvang op Het Broeckhuys gerealiseerd moet worden, is daarvoor toestemming van iedere individuele eigenaar nodig.

Landelijke coördinatie particuliere opvang

Dat er al veel mensen zich hebben gemeld als gastgezin, ook in onze gemeente, doet ons deugd. Landelijk worden vanuit de gemeenten geen vluchtelingen bij particulieren geplaatst. We hebben wel contact met de organisaties die zich daar wel mee bezig houden, zoals Vluchtelingenwerk. Daar verwijzen we onze inwoners met initiatieven voor opvang ook naar toe. Als gemeente kunnen we niet met alle particulieren die opvang (willen) bieden contact houden.

Gevolgen particuliere opvang

Vanuit de rijksoverheid is geconstateerd dat particuliere initiatieven risico’s met zich meebrengen. Een belangrijk risico is dat vluchtelingen uit Oekraïne vanwege het grote en versnipperde aanbod van opvangplaatsen uit beeld kunnen raken van de overheid, waardoor zij eerder slachtoffer kunnen worden van uitbuiting of ander ongewenst gedrag.

Op de webpagina www.beuningen.nl/oekraine leest u meer informatie en de laatste stand van zaken.