Uitreiking Zilveren Speld van Verdienste

Op 1 juli ontving mevrouw Rooijackers-Lemmens (Noor) de Zilveren Speld van Verdienste uit handen van burgemeester Daphne Bergman. De huisarts ontvangt deze Speld van Verdienste voor ruim 27 jaar buitengewone inzet en betrokkenheid bij haar patiënten. De uitreiking was op vrijdag 1 juli tijdens haar afscheidsreceptie in Het Molenhuis in Beuningen.

De verdiensten van mevrouw Rooijackers-Lemmens

Mevrouw Rooijackers-Lemmens neemt na 27 jaar afscheid als huisarts in de gemeente Beuningen. 
Sinds 1995 is zij werkzaam binnen huisartsenpraktijk De Poort, een praktijk met vestigingen in Beuningen en Weurt. Daarnaast heeft mevrouw Rooijackers-Lemmens afgelopen jaren verschillende nevenfuncties bekleed. Zo was zij jarenlang bestuurslid van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) en is ze al jaren lang contactpersoon voor de gemeente Beuningen vanuit de Huisartsengroep Beuningen (HAGRO).

Mevrouw Rooijackers-Lemmens staat bekend bij haar patiënten als een buitengewoon betrokken huisarts met een groot in- en meelevend vermogen. Ze steekt veel tijd en energie in het begeleiden van haar patiënten. Kenmerkend voor haar manier van werken is dat zij altijd tot het uiterste van haar kunnen gaat om ervoor te zorgen dat zij de patiënten helpt waar zij kan. Ook al is het tegenwoordig niet meer gebruikelijk dat een huisarts 24/7 met zijn of haar patiënten bezig is, is zij nog wel van de oude stempel, en op de meeste dagen toch bezig met patiënten en de praktijk. Zij is in de ogen van veel van haar patiënten een boegbeeld van de praktijk. Dit blijkt ook uit het feit dat zij altijd een behoorlijk wat langere wachttijd voor haar spreekuren heeft dan de overige huisartsen in de praktijk en dat patiënten gerust een week of 2 wachten tot zij bij haar terecht kunnen.

Mevrouw Rooijackers-Lemmens is ook jarenlang (2006-2018) een zeer betrokken bestuurslid en voorzitter geweest van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). Een organisatie die het thuis waken door vrijwilligers bij mensen in de allerlaatste fase van hun leven mogelijk maakt. Haar achtergrond als huisarts maakte van mevrouw een gouden bestuurslid. Noor Rooijackers-Lemmens wist als geen ander wat voor de stervende medemens belangrijk is. Ze had een luisterend oor en een warm hart voor de vrijwilligers. Op de avonden en bij de jaarlijkse uitjes voor de vrijwilligers was ze altijd aanwezig en had ze aandacht voor iedereen. Maar ook was ze thuis in de meer formele taken van het bestuur, het jaarverslag, het aanpassen van protocollen en visiestukken. Het waren goede jaren voor het bestuur. Noor Rooijackers-Lemmens bracht rust als moeilijke dingen op tafel lagen en ze was heel duidelijk wanneer het bestuur voor beslissingen stond.

Mevrouw Rooijackers-Lemmens is al jarenlang afgevaardigde vanuit de HAGRO voor de gemeente. Gezamenlijk worden de thema’s besproken die spelen binnen zorg en welzijn in onze gemeente.

Mevrouw Rooijackers-Lemmens vindt het belangrijk om haar kennis en manier van werken door te geven aan de nieuwe generatie huisartsen. Daarom blijft ze zich na haar pensioen nog steeds inzetten als huisarts-docent op de huisartsenopleiding in Nijmegen.