Gemeenteraad Beuningen presenteert eerste Raadsprogramma

In de raadsvergadering van 12 juli heeft de gemeenteraad van Beuningen unaniem het Raadsprogramma 2022 - 2026 vastgesteld. Het is onderdeel van de vernieuwing van de werkwijze van de raad.

Het is de eerste keer in Beuningen dat er naast het coalitieakkoord, door de gehele raad een raadsprogramma is vastgesteld. In het eerste raadsprogramma staat dat de gemeenteraad de komende vier jaar aan de slag gaat met de thema’s participatie, jeugd & senioren, ontmoeten en de positie van de raad.
Raadsprogramma Beuningen 220712
De voorzitters van de gemeenteraadsfracties presenteren het Raadsprogramma 2022-2026.
Van links naar rechts: Geeske Lukker (GL), Jos Swartjes (SP), Peter Lam (D66), Eric van Ewijk (BN&M), Erwin Rengers (VVD), Hans Crezee (PvdA) en Dave Preijers (CDA). (foto: Gemeente Beuningen)
 
De inhoud van het raadsprogramma is tot stand gekomen door inbreng van de raadsleden zelf. Zij hebben ook wensen van inwoners opgehaald tijdens de eerste bijeenkomst van Raad op Locatie van 21 april in Weurt. De belangrijkste vraag in de bijeenkomsten was: welk hoofdthema vraagt de komende vier jaar aandacht in de gemeente Beuningen? 
Een volgende Raad op Locatie wordt waarschijnlijk in november 2022 georganiseerd.