Afsluiting Kinderdenktank

Vorige week vond de afsluiting van de kinderdenktank plaats. Hierbij waren burgemeester Bergman, wethouder Cobussen en kinderburgemeester Quinty aanwezig.
De afgelopen maanden dachten 13 kinderen uit groep 7 en 8 na over hun duurzame toekomst in onze gemeente. Ze werden hierbij begeleid door Het Dijkmagazijn. Vorige week presenteerden zij hun ideeën.

Er werd gesproken over waterenergie, zonne-energie, natuurlijke speeltuinen, versierde prullenbakken, meer natuur en moestuinen in onze gemeente. Onderwerp van gesprek was ook dat aan duurzame oplossingen soms nadelen zitten, bijvoorbeeld dat windmolens heel lastig te recyclen zijn.

Vervolg kinderdenktank

Burgemeester Bergman en wethouder Cobussen vinden het knap dat de kinderen zich zo bewust zijn van de invloed van hun eigen gedrag op de toekomst en dat ze ermee bezig zijn om hun gedrag zo goed mogelijk aan te passen. Bijvoorbeeld door korter te douchen en een dikke tui aan te trekken in de winter. Samen met het Dijkmagazijn kijken we naar de praktische uitvoerbaarheid van de geopperde ideeën, om de kinderdenktank zo een vervolg te geven.