Positief beeld herfstnota gemeente Beuningen

Hoe staat het met de begroting over 2021? De gemeente geeft twee keer per jaar een update. Eén keer voor de zomer en een keer in de herfst. De Herfstnota 2021 stond voor de gemeenteraad van 21 december op de agenda. Het nieuws is goed. Het totale voordeel van de Herfstnota 2021 is € 1.249.000,-.

Wethouder Hans Driessen, financiën: “Met deze Herfstnota wordt de ingeslagen weg van ‘gezond stabiel beleid’ voortgezet. Dat is te danken aan onder andere extra geld vanuit het Rijk en legesmeevallers. Het extra geld vanuit het Rijk zijn voor het overgrote deel te relateren aan een aantal tekorten. Dat heeft vooral betrekking op de jeugdzorg. De belangrijkste redenen voor de stijgingen zijn onder andere toename van klachten bij kinderen en jongeren. Vanuit het Rijk ontvingen we daarom aanvullende middelen welke we inzetten als dekking. Deze waren bij het schrijven van de begroting 2021 nog niet bekend. 

Financiële positie gemeente Beuningen

De reservepositie van de gemeente Beuningen neemt komende jaren toe. Voor 2021 is de verwachting dat we voldoende middelen hebben om eventuele financiële risico af te dekken. 

Thema’s begroting 2021 

Thema’s van de begroting 2021 waren duurzaamheid en energie, woningbouw, zwembad, onderwijs en sociaal domein.