De belastingaanslag van Munitax valt in de bus

Eind januari ontvangen de meeste inwoners en ondernemers in Beuningen het aanslagbiljet gemeentebelastingen van Munitax digitaal via MijnOverheid of per post.

Heeft u vragen over uw WOZ-waarde of uw aanslag? Kijk op www.munitax.nl/woz voor meer informatie. Heeft u toch liever persoonlijk contact? Bel dan met Munitax: 024 678 09 62. We zijn te bereiken op maandag t/m vrijdag van 08.30 -12.30 uur. Kunnen we uw vraag niet meteen beantwoorden? Dan maken we een terugbelnotitie en bellen u zo snel mogelijk terug.

Het taxatieverslag

Wilt u weten hoe de WOZ-waarde van uw pand is opgebouwd? Kijk dan in het taxatieverslag.
U vindt het taxatieverslag op de website van MijnOverheid onder de knop Wonen. Daarvoor heeft u uw DigiD nodig. (Een voorwaarde is wel dat de belastingaanslag op uw naam staat)

U kunt uw taxatieverslag op MijnOverheid als volgt vinden;
1. Klik op het item ‘Wonen’ in de linkerkantlijn
2. Kies voor ‘Bekijk WOZ-gegevens’ in het rechter vak
3. Klik op het adres waarvan u het taxatieverslag wilt inzien
4. Kies voor ‘Taxatieverslag van uw gemeente’

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u dit aanvragen op www.digid.nl. Bent u niet in de gelegenheid om DigiD aan te vragen of betreft het een niet-woning? Maak dan gebruik van het contactformulier op de website van Munitax.

Betalen: automatische incasso of direct betalen

Geeft u een incassomachtiging af? Dan schrijven we het bedrag in maximaal 8 termijnen maandelijks af.

Direct betalen kan ook en wel op twee manieren:
1. via de code op het voorblad bij de aanslag of
2. door zelf het bedrag van de aanslag over te maken.

Tip: de Berichtenbox van MijnOverheid, uw digitale brievenbus

Steeds meer mensen ontvangen hun post digitaal. U kunt de post van Munitax ook digitaal ontvangen, via de Berichtenbox van MijnOverheid. Dat is wel zo gemakkelijk. Alle post bij elkaar in een eigen, beveiligde digitale brievenbus.
Hoe regelt u dat? U gaat naar www.mijn.overheid.nl, logt in met uw DigiD en activeert de Berichtenbox.
U vinkt daarna aan dat u berichten wilt ontvangen van Munitax.
Berichten die u via de Berichtenbox ontvangt, ontvangt u niet meer op papier. Als er nieuwe berichten voor u zijn, ontvangt u automatisch een e-mailbericht op het door u opgegeven e-mailadres.
Zorg dus dat het e-mailadres klopt: wijzigt uw e-mailadres, pas dit dan ook aan op MijnOverheid.

Meer informatie over gemeentelijke belastingen

Ga naar de website van Munitax voor meer informatie over de gemeentelijke belastingen.
Heeft u vragen over de WOZ-waarde of wilt u zelf bezwaar maken? Ga dan naar rechtstreeks naar: www.munitax.nl/woz.