Werkzaamheden rotonde Houtduiflaan – Burgemeester Geradtslaan later van start

Op 24 januari 2022 zouden we beginnen met de aanleg van de rotonde op de kruising Houtduiflaan – Burgemeester Geradtslaan. Zoals u misschien al heeft gemerkt, zijn we nog niet begonnen. In dit bericht leest u meer.

In 2021 richtten we de Houtduiflaan in Beuningen opnieuw in. De weg kreeg nieuw asfalt, veilige oversteekplaatsen en vrijliggende fietspaden. Ook verbeterden we de riolering die onder de straat ligt. 
Op 24 januari 2022 zouden we beginnen met de aanleg van de rotonde op de kruising Houtduiflaan – Burgemeester Geradtslaan. Zoals u misschien al heeft gemerkt, zijn we nog niet begonnen. 

Het werk aan de rotonde is voor KPN, Liander en Vitens (nutsbedrijven) reden om aanpassingen aan hun leidingen te doen. Helaas kunnen de nutsbedrijven nog niet starten. Daarom stellen we de werkzaamheden aan de rotonde opnieuw uit.