Stembureauleden gezocht in Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Vanwege het coronavirus zijn er extra medewerkers op de stembureaus nodig. De gemeente Beuningen is daarom voor al haar kernen op zoek naar (reserve) stembureauleden en voorzitters van de stembureaus. Helpt u ook mee? Lees snel verder.

Wat gaat u doen?

Samen met andere stembureauleden zorgt u dat de verkiezingsdag goed verloopt en dat de handmatige telling van de stembiljetten ’s avonds na 21.00 uur zorgvuldig gebeurt. Om u goed voor te bereiden op uw taak bent u verplicht een digitale uitleg te volgen. Na de uitleg volgt een digitale toets, zodat u precies weet wat uw taak is.

 • Om 7.00 uur begint de dag met het inrichten van het stembureau door de eerste groep stembureauleden.
 • Van 7.30 tot 21.00 uur is het stembureau open voor inwoners om te stemmen.
 • Informeren van de kiezers met vragen over het stemproces.
 • Innemen en controleren van stempassen, volmachten en kiezerspassen.
 • Identiteit vaststellen van kiezers.
 • Het geven van stembiljetten aan de kiezer.
 • Controleren of de stembiljetten goed in de stembus komen.
 • Bewaken werkzaamheden en signaleren van fouten in stempassen, aantallen en meer.
 • Zorgvuldig tellen van de stembiljetten en inpakken van materialen na 21.00 uur.

Extra taken van de voorzitter

 • Heeft bij voorkeur ervaring op het stembureau.
 • Is contactpersoon voor het team verkiezingen van de gemeente.
 • Haalt ’s morgensvroeg een deel van het verkiezingsmateriaal op bij het gemeentehuis.
 • Zorgt voor het goed invullen van de proces-verbalen.
 • Is eindverantwoordelijke van het stembureau.

Op 14 en 15 maart (early voting) zijn alle stembureauleden de hele dag aanwezig. Er hoeft namelijk na 21.00 uur niet geteld te worden. Dit gebeurt op woensdagochtend door de tellers.

Op 16 maart wordt er in twee shifts gewerkt, van 07.00-14.00 uur en van 13.45-tot einde. Vanaf 21.00 uur helpen alle stembureauleden (shift 1 en 2) mee met het tellen van de stembiljetten.

Wat bieden wij?

 • Een financiële vergoeding voor de diverse functies. U krijgt hiervoor ook een jaaropgaaf van de gemeente Beuningen
 • Een kijkje in de keuken bij verkiezingen.

Wat vragen we?

De gemeente is op zoek naar mensen die:

 • Minimaal 18 jaar zijn en stemrecht hebben.
 • Stressbestendig, representatief, enthousiast en behulpzaam zijn.
 • De Nederlandse taal goed beheersen en duidelijk en helder kunnen communiceren.
 • Op 14,15 en 16 maart 2022 de hele dag beschikbaar zijn vanaf 7.00 uur (zijn er andere stembureauleden ziek, dan kunt u invallen).
 • Goede digitale vaardigheden hebben.
 • Aanwezig zijn bij een instructieavond, alleen voor (plaatsvervangend) voorzitters. De data volgen nog.
 • Wethouders, raadsleden en mensen die op de kandidatenlijst staan van het verkiezend orgaan mogen geen lid zijn van een stembureau.

Aanmelden

Heeft u interesse, lijkt het u leuk om te werken op een stembureau en kunt u ons helpen op 14, 15 en 16 maart 2022? Laat ons dan zo snel mogelijk weten of u (reserve) stembureaulid wilt worden. Meld u aan via www.mijnstembureau-beuningen.nl. Dit kan tot 14 februari 2022. Voor vragen kunt u contact opnemen met Team Verkiezingen, via telefoonnummer 14 024 of via verkiezingen@beuningen.nl.

Corona

We willen de verkiezingen “coronaproof” organiseren. Hierbij volgen we de richtlijnen van het RIVM. Het is daarom belangrijk om goed na te denken bij de aanmelding als stembureaulid. Hoort u bij een van de risicogroepen? Dan is het misschien niet verstandig om u voor deze verkiezingen aan te melden.