Reactie op Inventarisatierapport provinciale bedrijven luchtemissie Nijmegen-West en Weurt

Het inventarisatierapport van de provincie van provinciale bedrijven met luchtemissie in Nijmegen-West en Weurt is afgerond en openbaar gemaakt. Samen met de inventarisatie van de gemeentelijke bedrijven vormt dit een totaalbeeld van de bedrijven in dat gebied die de luchtkwaliteit daar mogelijk beïnvloeden. Waar nodig, is actie ondernomen richting bedrijven vanuit vergunning, toezicht en handhaving (VTH).

Rapport bekijken (pdf, 548 kB) 

Deze informatie is een goede basis voor een vervolggesprek over hoe we samen met de bedrijven de luchtkwaliteit verder kunnen verbeteren, over de communicatie van de bedrijven met de omgeving en de samenwerking met elkaar. Dit gesprek met elkaar - als gemeente Nijmegen, Beuningen en Provincie Gelderland - én met de bedrijven, vindt plaats tijdens een bijeenkomst begin februari.

Piet de Klein, wethouder: “Uit het overzicht blijkt dat de vergunningsituatie bij de bedrijven actueel is of dat gewerkt wordt aan actualisatie. Zo is bij de afvalenergiecentrale ARN in Weurt een revisieprocedure van de vergunning gestart. Bij de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Nijmegen in Weurt (RWZI) is eerst nog een emissiemeting nodig, daarna kan bepaald worden of de verguninning actueel is. Het gaat om een meting van de emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Bepaald moet worden of de RWZI deze stoffen uitstoot en zo ja, hoeveel. Deze meting zal naar verwachting eind eerste kwartaal 2022 uitgevoerd worden. Uiteraard houden we de ontwikkelingen als gemeente Beuningen nauwlettend in de gaten."

Bij het rapport hoort ook een statenbrief van de provincie (pdf, 146 kB).