Nieuwe kadernota Kunst, cultuur en erfgoed gemeente Beuningen

Op dinsdag 25 januari stelde de gemeenteraad de kadernota Kunst, cultuur en erfgoed ‘Samen verbindingen maken en kunst, cultuur en erfgoed weer laten bruisen’, vast.

In de kadernota staan ambities en beleidsdoelen. De gemeente Beuningen wil onderdelen van het bestaande cultuurbeleid behouden en verder ontwikkelen. 

Samen met inwoners en organisaties 

Voor het schrijven van de kadernota is aan inwoners en organisaties gevraagd om mee te denken en vragen te beantwoorden als ‘Wat mist u nog op cultureel vlak en wat vindt u goed?’ Via een vragenlijst konden inwoners en organisaties vragen beantwoorden. 
Ook jongeren zijn gevraagd om hun mening. Zij werden op straat geïnterviewd over kunst, cultuur en erfgoed. Jongeren van het Dominicus College gaven hun mening over de kunst in de openbare ruimte. 

De bijdrage van de inwoners en organisaties vormen onder andere de basis van deze kadernota.