Verbeteren van verkeersveiligheid in gemeente Beuningen

Dit najaar vroeg gemeente Beuningen bij het Rijk subsidie aan om verschillende extra maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid uit te kunnen voeren. Het Rijk kende ons het maximale bedrag van € 130.000,- toe. Hiermee kunnen we de komende vijf jaar op meerdere locaties aan de slag.

De voorgenomen maatregelen zorgen voor een lagere snelheid of meer alertheid bij weggebruikers. Maatregelen waar aan gedacht moet worden, zijn een drempel of asverspringing in de weg. 
Bij een asverspringing moet een bestuurder een slingerbeweging maken. Soms moet een auto ook wachten op een tegenligger, waardoor de snelheid omlaag gaat. Of we verduidelijken een gelijkwaardige voorrangssituatie met een kruispuntplateau. Dit is een verhoogd gelegen kruising, waardoor het kruispunt extra opvalt en mensen rustiger gaan rijden.

Uitvoer in de komende jaren

De maatregelen die bedacht zijn, worden tussen 2023 en 2027 uitgevoerd. Ze worden waar mogelijk gecombineerd met andere werkzaamheden om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. Woont u in een straat waar maatregelen gepland zijn? Dan ontvangt u ruim voor aanleg een brief met informatie. Hierin staat wat we gaan doen en wanneer de werkzaamheden plaatsvinden.