Munitax werkt zaakgericht

De website van Munitax is helemaal vernieuwd en uitgebreid met een zaaksysteem.

Wie een vraag heeft over gemeentelijke belastingen kan voortaan gebruik maken van het online formulier ‘Mijn vraag aan Munitax’. Zo wordt de behandeling van vragen die bij Munitax binnenkomen gestroomlijnd en komen vragen sneller bij de juiste behandelaar terecht.
Zaakgericht werken heeft belangrijke voordelen: het digitaliseren en beter archiveren van de papierstromen en de verbetering van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers. 
 
Munitax is het gemeentelijk belastingkantoor voor de gemeenten Beuningen, Berg en Dal, Druten, Heumen en Wijchen. Het is gevestigd in het gemeentehuis van Beuningen. Meer informatie over Munitax vindt u op: www.munitax.nl.