Afspraken over versterking samenwerking politie en boa’s

Net als de gemeenten Druten en Wijchen heeft ook de gemeente Beuningen afspraken gemaakt over het verder versterken van de onderlinge samenwerking. De afspraken zijn vastgelegd in een zogeheten handhavingsarrangement. Op maandag 5 december werden deze samenwerkingsafspraken ondertekend door burgemeester Daphne Bergman en teamchef van politie Amir Buco.

Burgemeester van Beuningen, Daphne Bergman: ”Sinds een aantal jaar wordt er al stevig samengewerkt tussen de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en de politie. Denk hierbij aan frequente overleggen tussen de wijkagenten en de boa’s, waardoor problemen vroegtijdig kunnen worden aangepakt. Het handhavingsarrangement draagt bij aan de versteviging van deze samenwerking.” In het arrangement zijn onder andere afspraken gemaakt over prioriteiteninzet, gezamenlijke acties en assistentie-inzet. 
 

Mooie samenwerking

Teamchef van de politie Amir Buco: “De samenwerking tussen boa’s en de politie is van grote toegevoegde waarde bij het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in onze wijken. De boa’s hebben hierbij inmiddels een volwaardige rol gekregen. Het handhavingsarrangement is daarmee nog een stap verder met afspraken over deze mooie samenwerking”.
 

Informatie delen

Op grond van de Wet Politie Gegevens delen de politie en boa’s informatie met elkaar over personen en situaties. Dit alleen voor zover die informatie echt noodzakelijk is voor het goed uitvoeren van het werk. Zo kan er bijvoorbeeld op straat gericht toezicht worden gehouden op plekken waar veel overlast is. Ook is afgesproken dat wijkagenten en boa’s periodiek overleg hebben. Daar kunnen gezamenlijk bepaalde situaties besproken worden. 
 

Veiligheid

Er zijn afspraken gemaakt over de politieassistentie voor boa’s die op straat te maken krijgen met agressie en geweld. Als de situatie erom vraagt, kan een boa direct om hulp vragen via de politiemeldkamer. Dan komt de politie met spoed ter plaatse.