Haneman Biofruit Winssen benoemd tot Hofleverancier

HANEMAN Biofruit bestaat 100 jaar en mag zich als kers op de taart vanaf 20 augustus
Hofleverancier noemen.

Foto van Wapenschild Hofleverancier met Burgemeester en Haneman Biofruit

Hofleverancier

Zijne Majesteit de Koning verleent aan het bedrijf het recht tot het voeren van het Koninklijk wapen
met de toevoeging “bij Koninklijke beschikking Hofleverancier”
Deze verlening van het recht houdt in dat het bedrijf het Koninklijk wapen mag voeren. Zijne
Majesteit de Koning kan het predicaat Hofleverancier toekennen aan kleine en middelgrote
Nederlandse ondernemingen die een vooraanstaande plaats innemen in de regio en in de branche.
De bedrijven moeten minimaal honderd jaar oud zijn en de ondernemer(s) van onbesproken gedrag.
Op dit moment mogen zo ongeveer 500 bedrijven zich Hofleverancier noemen.

Uitreiking Oorkonde en onthullen van het Wapenschild

Op zaterdag 20 augustus heeft burgemeester Daphne Bergman in het bijzijn van genodigden de
Koninklijke beschikking en de oorkonde uitgereikt. Hierbij is ook het Wapenschild onthuld.