Vier Koninklijke onderscheidingen tijdens de Lintjesregen in Beuningen

We zijn er in Beuningen trots op dat onze inwoners zich belangeloos voor de gemeenschap inzetten. Dit jaar mochten we ter gelegenheid van Koningsdag tijdens de Lintjesregen aan vier inwoners van de gemeente Beuningen een Koninklijke onderscheiding uitreiken. Dat gebeurde op dinsdag 26 april om 10.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Beuningen. Burgemeester Daphne Bergman reikte de Koninklijke onderscheidingen uit.

De volgende inwoners ontvingen een lintje:

 • De heer W.M.G. (Willy) Kuijpers; geboortedatum 28-03-1958
  Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 • De heer G.H. (Ger) Loeffen; geboortedatum 30-08-1950
  Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
 • De heer T.P.M. (Theo) Rutten; geboortedatum 11-01-1940
  Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 • De heer O.S.W. (Oswald) Stapper; geboortedatum 16-09-1941
  Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vlnr: Dhr. Stapper met zijn kleindochter - Dhr. Loeffen met zijn vrouw - in het midden: burgemeester Daphne Bergman - Dhr. Rutten en zijn vrouw - en Dhr. Kuijpers en zijn vrouw.
Foto door: Carina Meijer

De heer Kuijpers

Dhr. Willy Kuijpers is sinds 1976 (in totaal 42 jaar actief lid geweest van de Mobiele Eenheid. Daarnaast was hij hoofd mobiliteit bij de intocht van de 4-daagse van Nijmegen. Ook doet hij vrijwilligerswerk bij de Weurtse Tennisclub. 

Mobiele eenheid 

Dhr. Willy Kuijpers is sinds 1976 (in totaal 42 jaar) actief lid geweest van de  Mobiele Eenheid (ME). In verschillende functies en rollen droeg hij hiermee bij aan het handhaven of herstellen van de openbare orde. Gestart als groepslid van ME werkte hij ook als groepslid en groepscommandant Aanhoudingseenheid (AE), verbindingsspecialist, ME-chauffeur, groepscommandant ME, sectiecommandant ME en tot nu toe pelotonscommandant ME. Dit alles doet en deed hij met zoveel passie dat het ME-peloton in Gelderland-Zuid zonder hem niet zo goed zou functioneren en hecht zijn. Willy Kuijpers is het ME-peloton. Willy toont organisatietalent en creativiteit waardoor de operationele inzetbaarheid sterk verbeterd wordt.

Willy Kuijpers staat pal achter zijn mannen en vrouwen en na een zware inzet is hij de persoon die van huis komt om de collega’s op te vangen, in de ogen te kijken om zo zeker te weten dat hij hen veilig naar huis kan laten gaan.

Willy is erg collegiaal. Hij is een betrokken collega en is altijd bereikbaar en inzetbaar voor alle mogelijke taken en werkzaamheden – die al dan niet – verband houden met zijn ME-werkzaamheden. Willy is een mensen mens. Hij heeft de gave om mensen te verbinden. Zet een ander vaak op nummer 1 en heeft altijd een luisterend oor. Maakt altijd tijd voor en regelt zonder dat iemand het weet hulp en zorg als dit nodig is. Willy  heeft aandacht voor de mens achter de ME-er waardoor mensen voor hem door het vuur gaan.

Hoofd mobiliteit intocht 4-Daagse van Nijmegen

Naast zijn inzet als leidinggevende en ME-pelotonscommandant is Willy Kuijpers al meer dan 40 jaar hoofd mobiliteit bij de intocht van de 4-daagse van Nijmegen. Elk jaar opnieuw is hij de persoon die alle motorrijders en voetsurveillance eenheden aanstuurt tijdens de intocht op de bekende Via Gladiola. Van de eerste wandelaar tot de laatste wandelaar is hij er vanaf vroeg in de ochtend en gaat pas naar huis als de straatschoonmakers het parcours schoon hebben.
Willy Kuijpers ging in oktober 2021 met pensioen. Door de coronapandemie heeft er al twee jaar geen intocht meer plaats gevonden. Hij heeft dus zijn kennis over de intocht nog niet over kunnen dragen. Om er zeker van te zijn dat de wandelaars een veilige intocht krijgen in 2022 blijft Willy als vrijwilliger in dienst bij de politie.

Vrijwilligerswerk:

2001 tot nu: Bestuurslid Weurtse Tennisclub
Al 20 jaar jaren is Willy Kuijpers de spil bij  tennisvereniging de Weurtse Tennisclub (WTC). Hij heeft door de jaren heen meerdere bestuursfuncties uitgeoefend en is nu nog altijd bestuurslid (BC).
De BC is verantwoordelijk voor al het onderhoud rondom de tennisbanen, zoals onder andere kantine, park en verlichting. Verder is de BC verantwoordelijk voor de uitbating van de kantine. Denk daarbij aan de handhaving van de orde en netheid, hygiëne, voedselveiligheid, opening- en sluitingstijden.
Deze BC bestaat uit vier personen waarvan Willy Kuijpers een groot deel van deze taken op zich neemt. De activiteiten van Willy Kuijpers beperken zich niet alleen tot uitvoering van de taken, maar ook de voorbereiding, zoals het opvragen van offertes om de kosten voor de vereniging zo laag mogelijk te houden. Verder houdt hij zich bezig met de planning van periodiek onderhoud.
Verder ondersteunt Willy actief in de organisatie en het begeleiden van diverse activiteiten, zoals ondersteuning van de open tennistoernooien, de jaarlijkse pub-quiz en het jaarlijkse politietoernooi.
Er wordt nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan. 

De heer Loeffen

Binnen de gemeente Beuningen is Ger Loeffen al jarenlang actief binnen diverse organisaties die zich bezighouden met belangrijke maatschappelijke thema’s. Hij is vaak actief in het mede bedenken van projecten, de juiste mensen bijeen te krijgen en ze in gang te zetten. Hij heeft (had) zitting in diverse besturen en maakt (maakte) daarin met zijn enthousiaste energie altijd het verschil. Ger Loeffen is een sociaal bewogen persoon die zich sterk maakt voor de samenleving.

2001 – 2008: Vrijwillig bestuurslid Vereniging Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen (VLB)

Het Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen (VLB) is een natuur- en milieuvereniging binnen Beuningen. Doelstelling van de vereniging is om natuur- en milieubelangen binnen de gemeente Beuningen te behartigen en te beschermen. VLB is een leerbedrijf en bestaat uit een grote groep vrijwilligers.
Ger Loeffen hield zich, buiten alle andere bestuurstaken, vooral bezig met het sociale aspect van de VLB. Met de komst van de "weekvrijwilligers" werd VLB steeds meer een re-integratiebedrijf. VLB ging zich bezighouden met het begeleiden van mensen om aansluiting met het "leven" te vinden. Verder was Ger Loeffen in het knotseizoen tweewekelijks bezig met het knotten van wilgen. Hij bouwde de eerste internetsite VLB, leverde jarenlang gratis foto's aan voor het jaarverslag en zorgt hij tijd en wijle nog voor publiciteit van het VLB in onder andere de Maas&Waaler.

2006 – nu: Fotograaf energy4All

Energy4All is een landelijke stichting met een ANBI-status. De stichting ondersteunt het onderzoek naar een medicijn voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte. Ger is een van de vrijwilligers. Al sinds de oprichting van de stichting maakt hij gratis foto's voor vele uitingen die de stichting gebruikt in haar communicatie. Ger maakt ook altijd gratis foto's voor het jaarlijks magazine van de stichting. Hij stelt niet alleen zijn fotoarchief ter beschikking, maar hij maakt ook foto's op verzoek. Hij is ook altijd bereid om foto's te maken van evenementen die de stichting organiseert. De foto's die hij maakt zijn van hoge kwaliteit en voor de stichting is zijn werk een enorme steun en besparing.

2007 – 2020: Bestuurslid Kunstcommissie gemeente Beuningen

De Kunstcommissie heeft als taak het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het geven van kunstopdrachten, het doen van kunstaankopen en andere zaken die te maken hebben met het gemeentelijk kunstbeleid. Ger was lid van de Kunstcommissie vanuit zijn vak als fotograaf, anderzijds als inwoner van de gemeente Beuningen. Vanuit beide terreinen had hij inbreng. Zijn 'vinger aan de pols' wat speelde bij de burgers in de gemeente Beuningen combineerde hij virtuoos met zijn kennis van en met kunstenaars uit de regio. Hiermee wist hij verbinding aan te brengen tussen burgers, kunstenaars en kunst. Hij had geen moeite een stap extra te zetten, ook buiten de directe (advies-) kaders van de commissie om. In de periode dat zowel de kunst als de Kunstcommissie in de gemeente Beuningen onder druk stond bleef hij op zoek naar dialoog en de verbinding. Hij was een van de drijvende krachten achter het voortbestaan van de kunstcommissie. Voor de Kunstcommissie is daarnaast zijn bijdrage aan de publicatie van 'Buitenkunst', een boek over kunst in de openbare ruimte in de gemeente Beuningen, de meest letterlijke tastbare herinnering van zijn betrokkenheid bij de gemeente Beuningen, haar burgers en de Kunstcommissie

2013 – nu: Vrijwillig bestuurslid Stichting Perspectief, voor welzijn, zorg, sociaal- en cultureel werk in Beuningen

Ger Loeffen is sinds 2013 vrijwillig bestuurslid van Stichting Perspectief. Stichting Perspectief is de welzijnsorganisatie voor alle inwoners van Beuningen, die staat voor verbinden, ontmoeten, signaleren, voorkomen en méédoen. Het team van 28 medewerkers werkt intensief samen met ruim 220 vrijwilligers.
Bijeenkomsten: Ger is altijd aanwezig bij de vele bijeenkomsten die Perspectief organiseert voor inwoners, vrijwilligers, voor een opening van een activiteit of bij een presentatie van een rapport.
Verbinder: Ger is een verbinder tussen lokale ondernemers, vele culturele instellingen en Stichting Perspectief. Omdat hij een groot netwerk heeft opgebouwd geeft hij stem aan de Beuningse samenleving en zorgt er voor dat Perspectief meer 'naar buiten toe' gaat opereren en dat cultuur vorm krijgt.
Cultuur: Hij heeft een grote bijdrage geleverd bij de opstelling van het Cultuurbeleid 2016-2020. Hij was zeer actief bij de bijeenkomsten voor het behoud van theater De Molen in 2016, met goed resultaat. Het verbinden van cultuur en welzijn kwam tot uiting in de bijeenkomsten die hij organiseerde voor de Beuningse Kaliber Cultuurprijs in theater De Molen.
PR: Ger heeft de website van Stichting Perspectief vernieuwd en aan vele projecten bekendheid gegeven. Een van de projecten die hij goed op de kaart heeft gezet is het project Buurt Vervoer.

2014 – nu: Zitting in het Comité van Aanbeveling/onbezoldigd maken van foto’s op afroep

Het doel van de Historische Vereniging Tweestromenland is om in zo breed mogelijke kring de belangstelling voor de geschiedenis te bevorderen in al haar aspecten en in ieder opzicht, in het bijzonder van het werkgebied, het Land van Maas en Waal en het westelijke deel van het Rijk van Nijmegen.

Ger maakt foto's bij evenementen van de vereniging en stelt deze op verzoek van de vereniging onbezoldigd aan hen toe. In 2014 nam Ger zitting in het Comité van Aanbeveling. Dit comité heeft het 50-jarig jubileum mede vorm gegeven. Ger heeft een grote bijdrage geleverd aan het groots opgezette jubileumboek, onder andere door het onbezoldigd aanleveren van diverse 'verhalende foto's'.

2016 – nu: Vrijwillig gespreksleider en ‘kroegbaas’ Alzheimer Nederland afdeling Regio Nijmegen

Ger Loeffen is sinds 2016 vrijwilliger bij de landelijke organisatie Alzheimer Nederland en daarbinnen werkzaam voor de afdeling regio Nijmegen. Hij is afwisselend gespreksleider of 'kroegbaas' bij Alzheimer Café Beuningen. Vanuit deze functie is hij ook actief binnen de werkgroep Alzheimer Café Beuningen. De werkgroep organiseert elke tweede maandag van de maand bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. Ger verdiept zich als gespreksleider in de materie en legt hij contact met de gastspreker(s). Op de avonden zelf leidt hij de presentatie, interviewt de gastspreker en gaat het interactieve gesprek aan met de bezoekers en de gastspreker. Daarnaast verleent hij tijdens deze avonden hand- en spandiensten als 'kroegbaas'. Verder ondersteunt hij ook de gehele afdeling door zijn grote netwerk in de lokale en regionale gemeenschap te gebruiken. Dit netwerk heeft hij onder andere opgebouwd door zijn werk als fotograaf/journalist. Sommige mensen weet hij te bewegen om zich als vrijwilliger in te gaan zetten voor het Alzheimer Café en andere personen en bedrijven weet hij te bewegen om het zinvolle werk financieel te ondersteunen. Hij is een teamspeler naar binnen en buiten toe.

2018 – 2020: Bestuurslid Friendship Albany-Nijmegen (FAN)

Ger heeft zich gedurende twee jaar als bestuurslid ingezet voor de Stichting Friendship Albany-Nijmegen. Dit betreft een vriendschap tussen de twee steden die zijn oorsprong vindt in de Amerikaanse bevrijding en wederopbouw van Nijmegen. Een internationale verbinding via geschiedenis, die nog steeds herinnerd wordt in beide steden. Ger maakte van de vieringen van Stichting FAN ook mooie foto's die hij belangeloos beschikbaar stelde.

1984 – nu: Freelance fotograaf

Ger Loeffen werkt sinds 1984 in de journalistiek en documentairefotografie. Hij verricht zijn werk in opdracht van bedrijven, gemeentes en maatschappelijke organisaties. Hij heeft een netwerk opgebouwd dat ver over de gemeentelijke, provinciale en zelfs landelijke grenzen heen gaat. Waar mogelijk worden zijn foto’s belangeloos gedeeld met de personen die het betreft. Zijn fotowerk is altijd bijzonder, waarbij vooral opvalt hoe hij zich steeds weer weet te verbinden met de mensen die hij op de gevoelige plaat vastlegt. Hij brengt met zijn foto’s en verhalen mensen bij elkaar. Foto’s van hem vertellen altijd een verhaal. Vanuit zijn expertise fotografie en communicatie is hij actief voor de Beuningse samenleving en daarbuiten. Hij is sociaal betrokken bij zaken welke onrechtvaardig zijn, aandacht verdienen en ondersteuning nodig hebben. Het opstarten van activiteiten, netwerken en komen tot een plan van aanpak horen tot zijn specialiteiten. Ger heeft altijd een positieve, kritische instelling en men doet nooit tevergeefs een beroep op hem.

1973 – nu: Reünie Troepenmacht In Suriname (TRIS)

Vanaf 1970 tot 1972 heeft Ger Loeffen als pelotonscommandant deel uitgemaakt van een z.g. Suriname-peloton. Deze bestond uit 40 dienstplichtige soldaten die vrijwillig hadden gekozen om hun diensttijd in Suriname door te brengen bij TRIS. Na terugkeer heeft Ger  het initiatief genomen om in 1973 de eerste reünie te organiseren. De band die er binnen het peloton was ontstaan moest blijven bestaan door elkaar regelmatig te ontmoeten. Daarna volgden nog verschillende reünies waarbij Ger fotoreportages maakte en uitgebreide “TRIS-nieuwsbrieven”. Wanneer een van de mensen overleed dan schrijft Ger een ‘In Memoriam’ over betrokkene in het TRIS-blad van de landelijke Stichting Triskontakten. Ger  maakt altijd uitgebreide fotorapportages van de reünies. De plaatjes tonen vooral de saamhorigheid binnen het peloton.


1990: Freelance fotograaf: Reportagereizen naar gebieden in het buitenland
Ger Loeffen maakte reportagereizen naar, meestal getroebleerde gebieden in het buitenland. Dit was niet altijd zonder risico. Ger vond dat deze verhalen verteld en gefotografeerd moesten worden. In 1990 was dit naar Armenië (in oorlog met Azerbeidjan) en de Oekraïne. Een paar jaar later was dit naar Georgië (burgeroorlog en vluchtelingencrisis). Later naar Soweto. Ger is steeds op zoek naar verhalen van mensen die vermalen worden in de tandraderen van de geschiedenis. Als freelance fotograaf moest Ger deze reizen zelf bekostigen. De krant betaalde een beperkt bedrag per foto. Terug in Nederland werd een beperkt aantal foto’s gepubliceerd. Zelf organiseerde Ger exposities om mensen het verhaal te vertellen.

1990-1999: Fotograaf bij activiteiten gemeente Nijmegen

Ger Loeffen was als fotograaf altijd op die plekken waar belangrijke activiteiten plaatsvonden. Bijvoorbeeld foto’s van de Vierdaagse Nijmegen of carnaval. Hij maakte niet alleen foto’s maar hield ook altijd een praatje en had oog voor kleine dingen. Mensen die het resultaat van zijn fotografie wilden zien konden dit kosteloos bij hem opvragen. Ger is niet alleen een goede fotograaf maar ook in taal is hij uitermate bekwaam. Hij laat nu regelmatig mensen genieten van zijn rijke oevre door foto’s en warme teksten op social media te delen zodat tijden van toen weer herleven.

1998 – 2015: Activiteiten als freelance fotograaf voor Harten4 Groep Beuningen:

De Harten4Groep is in 1995 opgericht door een aantal actieve inwoners uit Beuningen die hun gemeente een warm hart toe dragen. Inmiddels is deze groep stevig geworteld in de Beuningse samenleving.

 • Ger Loeffen bekleedde in de periode 1998-2004 meerdere functies (communicatie en fotografie)  zoals: medeorganisator Sportprijs Jeugd – Scholen.
 • Ger Loeffen was van 2016-2018 actief als voorzitter van de jury “Heer en Dame van het jaar” gemeente Beuningen.
 • In de periode 2010-2015 was hij ondersteunend bij activiteiten van de Stichting Ondernemerscafé Beuningen (communicatie en fotografie).

2005: Initiatiefnemer voor het project “De verwondering, Nijmegen in 24 uur”.

Project “De verwondering, Nijmegen in 24 uur:
Dit is een project waarbij 42 fotografen een dag uit het leven van de stad in beeld brachten. Mede door de inzet van Ger resulteerde dit in een prachtig boek en foto-expositie die een mooi beeld van Nijmegen gaven op 28 april 2005.
Foto-expositie in de Lux Nijmegen:
Ger  was zeer betrokken bij andere fotografen. In het bijzonder zijn Nijmeegse voorganger als Vierdaagsefotograaf (de heer Van Teeffelen). Deze is op zijn 80e verjaardag in het zonnetje gezet. Ger  riep Nijmeegse fotografen op om foto’s beschikbaar te stellen waarbij de heer Van Teeffelen zelf het onderwerp was. Dit resulteerde in een mooie foto-expositie in de LUX.

2006: Vastleggen van gesprekken van 25 geïnterviewde kunstenaars in hun atelier

Dr. A.G.W.J. Lansink publiceerde in 2006 het boek Beeldspraak – Gesprekken met kunstenaars uit het Rijk van Nijmegen. Ger Loeffen heeft geheel belangeloos elk van de 25 geïnterviewde kunstenaars in hun atelier vastgelegd. Het project Beeldspraak beoogde de werving van fondsen voor het Taborhuis (een regionale instelling voor begeleiding van kankerpatiënten).

2010: Benoeming tot Senior Staff Photographer bij Vierdaagse Nijmegen

 • De Vierdaagse Nijmegen is een groots meerdaagse wandelevenement in Nijmegen.
 • Al ver voor de tijd dat Ger Loeffen in 2010 officieel door Stichting De 4daagse benoemd werd tot Vierdaagsefotograaf, stond hij bekend als de fotovakman waarop de toenmalige, geheel uit vrijwilligers bestaande Dienst Pers & Communicatie (Persdienst) van Stichting de 4Daagse nooit tevergeefs een beroep op hem deed.
 • Was de persdienst ter begeleiding van een persbericht of ter illustratie van een eigen publicatie op zoek naar beeld uit het verleden, Ger was bereid om een reproductie te maken.
 • Werd er gezocht naar een in de ‘krant’ gepubliceerde 4Daagse foto, Ger hielp mee zoeken en bracht het beeld boven tafel.
 • Voor het snel maken van een actuele foto kon men altijd terecht bij Ger.
 • Ger had altijd een creatieve inbreng, was deskundig en had veel ervaring. Makers over beeldregie en beeldopmaak van betreffende eigen uitgeefactiviteiten van Stichting de 4Daagse maakte hier graag gebruik van. Te denken valt aan het 4Daagse Magazine, de 4daagse Almanak.

Het grootste deel van de dienstverlening als fotograaf verrichtte hij niet uit commercieel belang, maar als blijk van nauwe betrokkenheid bij het evenement of als vriendendienst of als collegialiteit met de leden van de Persdienst.
In 2010 nam hij het stokje over van zijn voorganger. Deze stond hij voorheen belangeloos en collegiaal bij met fotograferen en archiveren toen zijn voorganger gezondheidsproblemen kreeg.
Ger legt de realiteit van de 4Daagse vast, analoog of digitaal, met oog voor de mens en de sport en ten behoeve van de actualiteit of van het erfgoed van de 4Daagse en van de decors waarin dit evenement zich jaarlijks afspeelt. Dagen van te voren is Ger  actief om dit bijzondere evenement in beeld te brengen en te delen.

2015 – nu: Freelance fotograaf, journalist uitgeverij de Maas&Waler

Ger Loeffen werkt vanaf 2015 als freelance fotograaf, journalist bij uitgeverij de Maas&Waler. Dit is een weekblad en verschijnt elke week in de gemeente Druten, Beuningen, West Maas en Waal en de dorpen Batenburg, Bergharen, Hernen en Heerewaarden.
In eerste instantie maakte Ger foto’s in opdracht van de Maas&Waler. Op eigen initiatief is hij de redactie steeds vaker gaan tippen over allerlei zaken die spelen in de gemeente Beuningen. Van oudsher had Beuningen en eigen huis aan huis krant (de Koerier). Maar deze krant verdween. Het nieuws werd opgenomen in de Maas&Waler. De mensen in Beuningen waren gewend aan hun eigen krant en het duurde een tijdje voordat de Maas&Waler voet aan de grond kreeg. Ger voelde zich gebonden met zowel de gemeente als de Maas&Waler en heeft een grote bijdrage geleverd om Beuningenaren te verbinden met de Maas&Waler en vice versa.
Ger beheerst zowel het fotograferen als het interviewen beide. Daarom doet hij zowel het interview als de fotografie. 

2017-2018: Betrokkenheid bij de Stichting Cultuurprijs Beuningen

In 2017 is Stichting Cultuurprijs Beuningen opgericht. De stichting heeft als doel kunst en cultuur in de gemeente Beuningen een platform te bieden.
In Kaliber Adviseurs hebben zij een partner gevonden die cultuur hoog in het vaandel heeft. Kaliber Adviseurs heeft zich als investeerder verbonden aan de stichting. De prijs is gestart om een podium te creëren voor kunst en cultuur in Beuningen, om te laten zien wat voor bijzonders er leeft binnen onze gemeente. Ger zette zich in die periode met veel enthousiasme in om deze Stichting een gezicht te geven.

2018-2019: Inzet voor Vocal Group Genoot Beuningen

Vocal Group Genoot is een enthousiaste groep zangers en zangeressen uit de gemeente Beuningen.
Ger  Loeffen is geen lid van dit koor maar zet zich op vele vlakken in voor hen. Door zijn omvangrijke netwerk is het koor in contact gekomen met Theater over en weer en heeft het koor twee keer mee kunnen doen in de voorstellen van 2018-2019.
Ger zorgde voor de foto’s en het filmmateriaal voor de publiciteit in de regionale media, op de website van het koor en op facebook 
Ook bij het organiseren van een winterconcert door het koor activeerde Ger zijn netwerk om sponsorgelden te werven op dit concert mogelijk te maken. Hij heeft ook dit concert gepresenteerd. Ger hielp de laatste jaren geholpen het koor te laten groeien en hen te verbinden met het dorp Beuningen.

2019 – nu: Faciliteren door middel van het maken van foto’s voor Muziekvereniging Na Arbeid Gezelligheid (NAG) Weurt

Ger Loeffen faciliteert de vereniging bij vele activiteiten door het maken van foto’s die Ger gratis ter beschikbaar stelt. NAG organiseert en ondersteunt vrijwel elk jaar activiteiten zoals een zomerconcert, een zeepkistenrace, de doorkomst van de 4Daagse en intocht Sint Nicolaas. Met deze activiteiten vergaart NAG financiële middelen die de continuïteit van de vereniging borgen. Bij bijna al deze gelegenheden maakt Ger gevraagd en ongevraagd foto’s en stelt deze gratis ter beschikking aan de vereniging. Door het fotomateriaal gratis ter beschikking te stellen heeft NAG in Ger een belangrijke belangeloze sponsor die het o.a. mogelijk maakt een jubileum magazine te maken, een website met optimale foto’s te vullen en op social media zich professioneel te manifesteren.

2020: Organiseren van een pianoconcert voor vriend met ALS

Op initiatief van Ger en twee andere personen is er een pianoconcert georganiseerd op 13 september 2020 voor een vriend die onlangs hoorde dat hij de ziekte van ALS heeft. Ger heeft een paar jaar geleden bij deze vriend een interview afgenomen. Een van de dingen die op zijn bucketlijst stond was om een buitenconcert op zijn vleugel te geven bij de Waal. Dit concert was een geweldig succes. Dit heeft geleid tot een jaarlijks concert op de Dijk in Beuningen. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor de ziekte ALS. Ook hier zal Ger de drijvende factor zijn om dit verder uitvoering te gaan geven.

Ger Loeffen heeft ruim 2.500 volgers op zijn Facebook. Ook dit medium gebruik Ger om actief verbindingen tussen mensen tot stand te brengen. Hij bericht over bijzondere momenten in zij eigen of andermans leven. Hij schrijft prachtige ‘In memoriams’ als iemand uit zijn grote vriendenkring hem ontvalt, natuurlijk weer voorzien van met mooie herinneringsfoto’s.

De heer Rutten

Theo Rutten is geridderd voor ruim 40 jaar inzet voor Carnavalsvereniging ’t Swerte Schaop, vanaf 1981 en sinds 2009 bij het Openbaar Carnaval Nijmegen. Ook is hij vanaf 2014 actief als Mantelzorger “in de breedste zin van het woord. Hierin loopt als een rode draad zijn hulpvaardigheid, inzet en enthousiasme voor de medemens. Theo is betrokken bij de optochtcommissie, o.a. het bouwen van de wagen op zondagochtend, in de programma-/regiecommissie, als contactpersoon en regelaar koor en als Sinterklaas. 
Verder heeft Theo een actieve rol bij de organisatie van de “sociale avonden”. Dit zijn carnavalsavonden die worden georganiseerd bij ziekenhuizen en ouderen/verzorgingstehuizen. Hij vindt het geweldig mooi om die ouderen te laten genieten. Vanaf september tot aan maart is hij hier een aantal uur per week mee bezig om ervoor te zorgen dat er ieder jaar weer een afwisselend programma wordt vastgesteld.
Daarnaast was hij leider/organisator van de Knotsenburgse Knotsemarij, een eregarde voor en van de Prins Carnaval.

1994 – 2019: Sinterklaas bij Carnavalsvereniging 't Swerte Schaop

Al meer dan 25 jaar was Theo Rutten de favoriete hulpsinterklaas bij de vereniging. Hij bereidde zich altijd goed voor door het kijken naar het Sinterklaasjournaal maar ook zeker met de “bewegingen” die bij de verschillende liedjes hoorden. Liedjes zoals, wat raar je haalt de letters door elkaar, veranderde hij dan weer naar een verhaal dat de zwarte pieten de chocolade letters door elkaar haalden. Ieder jaar weer oefende hij de kinderdansjes van de minidisco show. Hij heeft in de tussentijd al honderden bezoeken afgelegd. Zowel bij kleine gezinnen, scholen, als grote bedrijven tot zelfs intochten. Polonaise lopen met de wat oudere kinderen was hem niet vreemd. Vanaf september begonnen de wekelijkse bijeenkomsten en trainingen die doorliepen tot aan 6 december waarbij de laatste weken het 's morgensvroeg om 7 uur schminken was en de bezoeken in de avonden vaak tot 21 uur doorliepen. De inkomsten die hierdoor werden gegenereerd werden voor de vereniging weer gebruikt voor het organiseren van bijvoorbeeld de pronkzitting maar ook zeker voor de bezoeken aan de ouderen/verzorgingstehuizen in Nijmegen.

2009 - 2019: Lid Boerenbruiloftscommissie Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen

Meer dan 10 jaar was Theo Rutten lid bij het Openbaar Carnaval Nijmegen. Als vrijwilliger heeft hij in verschillende commissies gezeten en zijn steentje bijgedragen aan het verder ontwikkelen van het carnaval in Nijmegen. Hij was bij de Sleuteloverdracht op carnavalszaterdag de persoon die de burgemeester van Nijmegen welkom heette bij de voordeur. Theo heeft in de boerenbruiloftcommissie gezeten en was daar een aantal jaren de gangmaker geweest. Veel uren zijn in de organisatie van deze activiteit gaan zitten. Sinds zijn komst was er een nieuwe frisse wind gewaaid door de organisatie. Hij was een kampioen in tekst schrijven en als een soort "omroeper" bracht hij de mooiste verhalen naar het bruidspaar toe. Verder verrichtte hij allerlei hand- en spandiensten zoals het meehelpen met de voorbereidingen voor de Prinsenproclamatie.
Daarnaast was Theo altijd aanwezig bij alle vergaderingen, zorgde voor het schrijven van teksten, het maken van een programma en het benaderen van artiesten en de uitvoering van het geheel.

01-01-2009 – 2019: Coördinator “Knotsenmarij” Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen

De belangrijkste vrijwilligersactiviteit bij de Stichting Openbaar Carnaval was zijn rol als coördinator van de Knotsenmarij, de Eregarde van het Prinsenkabinet van Knotsenburg. Deze garde is in 2009 opgericht en betrokkene is daarbij nauw betrokken geweest. Als oprichter en kartrekker van deze eregarde zorgde hij voor de materialen (zoals alle vaandels, het kanon en de kleding). Daarnaast zorgde hij voor de planning en de bezetting. Vanaf het moment dat de prins bekend werd gemaakt tot aan de carnaval was hij nauw betrokken als schaduw van het prinsenkabinet.

01-01-2014 – nu: Mantelzorger “in de breedste zin van het woord

Theo Rutten is een rasechte Nijmegenaar. Vanaf 2014 woont hij samen met zijn vrouw in Beuningen in het appartementencomplex Wilhelminalaan. Met zijn toen 75 jaar vond Theo zichzelf als één van de jongste uit het complex en wou graag wat meer leven in de brouwerij krijgen. Vanaf dat moment heeft hij zich actief ingezet voor de bewoners van het appartementencomplex.
Hij organiseert jaarlijks meerdere activiteiten. Denk daarbij aan de nieuwjaarsbijeenkomst met een diner en een zomeractiviteit, en een barbecue op het terras voor alle bewoners. Hier wordt door alle 70+ bewoners vol enthousiasme aan deelgenomen. 
Theo is een vast gezicht in het onderhoud van het pand. Met meerdere personen maakt hij in de zomermaanden het pand rondom onkruid vrij. In de wintermaanden wordt het terras van de bewoners vrij gemaakt van sneeuw en ijs. 
Vanaf half december loopt Theo als Kerstman in het centrum van Beuningen en ondersteunt hij de winkeliers met zijn kerstbel en zijn schaterende HO HO HO. 
Naast bovenstaande activiteiten zorgt Theo samen met zijn vrouw dat er enkele bewoners extra hulp krijgen.

De heer Stapper

De heer Oswald Stapper is actief geweest voor de stichting Charitas en vereniging KOVOM. 
Charitas. Daarnaast was hij voorzitter van de ouderraad van basisschool De Hoeven en algemeen bestuurder van U.N.V. De heer Oswald Stapper heeft een onuitputtelijke vrijwillige inzet op vele maatschappelijke en sociale vlakken. Hierin loopt als een rode draad zijn hulpvaardigheid, inzet voor de medemens en streven naar broederschap en verdraagzaamheid. Hij was daarnaast jarenlang mantelzorger voor zijn vrouw. 

1981 -2006: Charitas 

In de jaren 1981 – 2006 organiseerde Oswald als chauffeur en logistiek planner voor stichting Charitas meer dan honderd humanitaire transporten naar Albanië / Bosnië / Roemenië / Kosovo en Polen. Een deel voerde hij fysiek uit naar aardbevingsgebieden onder ander in Turkije en zelfs naar Oekraïne n.a.v. van de Kernramp van Tsjernobyl. Hij deed geheel belangeloos het voorbereidende werk, bestaande uit het inzamelen van kleding en goederen. Deze goederen werden door hem zelf afgeleverd in zijn vrije tijd. Hij regelde ook de nodige aanvragen voor de grensdocumenten. In de jaren 1989-2006 was hij Voorzitter van Stichting Charitas voor Polen.

2000- heden: Oswald is actief voor de vereniging KOVOM onder andere met de opbouw van een eigen website, opzetten van een verenigingsblad en het onderhouden ervan.

 • Oswald Stapper verleent ondersteuning aan de voorzitter met het opzetten en registreren van de Koude Oorlog slachtoffers Profilering van de Vereniging naar Koninklijk Huis, Defensie, Veteranen Instituut en de ""erfgoedlaters " en 5 Mei comité.
 • In 2012 nam Oswald Stapper in premature oprichting van het K.E.D ( Koude Oorlog Detachement ) een onderdeel van de KOVOM over.
 • Tot op heden geeft dit Detachement Acte de Préséance " bij bevrijding defilés en herdenkingen, zoals bevrijding defilés Eindhoven / Wageningen / Middelburg e.d. . Dodenherdenkingen regionaal en nationaal . Met grote organisatorische verdiensten aan de Jaarlijkse Herdenking - Indië herdenking in Roermond. Zoals de opbouw van de tribune, de duizenden zitplaatsen, de bewegwijzering en plaatsen van hekwerken en opruimen en afbouw van de locatie in Roermond.
 • Geheel in tenue maakt Oswald Stapper op de dag van de ceremonie deel uit met het KED als erewacht voor de gevallenen. Hij bezoekt als een waardig ambassadeur zieken en gehandicapte leden in heel Nederland. Hij brengt namens de vereniging een bloemetje en maakt een praatje. 
 • Oswald Stapper geeft grote aandacht voor de periode van 1947 tot 1991, de periode van de Koude Oorlog. Oswald woont veel platform bijeenkomsten bij, o.a. jeugd- en vakbond bijeenkomsten. Hij houdt lezingen en deelt zijn ervaringen. Deze voornamelijk negatieve ervaringen, die hij zelf heeft ondervonden met de contacten die hij had met de inwoners van de voormalige DDR ( Duitse Democratische Republiek ) Oost Duitsland, versterkt hij met tastbare attributen uit zijn grote privé verzameling.
 • Oswald stelt geheel belangeloos zijn huis open en ook op verzoek voor, een thuis ontvangst om dit " privé museum " te bewonderen. Veel jong volwassenen hebben gebruik gemaakt van deze invitatie en worden nog steeds gastvrij ontvangen tot aan de dag van vandaag.
 • Een bijzondere verdienste van Oswald Stapper, om deze jong volwassenen de boodschap mee te geven, dat we onze vrijheid en democratische rechtstaat moeten koesteren en waarderen. Ook gelijkheid en broederschap laten tonen aan onze medemensen, met als doel verdraagzaamheid naar elkaar. 

Mantelzorger

Naast deze bijzondere verdiensten is Oswald Stapper is 15 jaar mantelzorger geweest voor zijn vrouw. Zij is medio 2020 overleden. Daarnaast was hij enkele jaren mantelzorger voor twee buurtbewoners. Deze zijn inmiddels ook beide overleden.

Algemeen Bestuurder U.N.V. 

Oswald was ook Algemeen Bestuurder (at interim): U.N.V. Unie van Nederlandse Veteranen hier gaf hij enkele jaren bestuurlijke ondersteuning en was troubleshooter. Daarnaast was hij lid van de adhesiecommissie.

Voorzitter ouderraad 

In de jaren 1983 – 1990 was hij voorzitter van de ouderraad op Basisschool de Hoeven in Beuningen
Oswald Stapper gaf hier sturing in de medezeggenschap ouderenraad en was actief met het organiseren van de kinderfestivals.