Koning brengt werkbezoek aan gemeente Beuningen

Vandaag hadden we zeer bijzonder bezoek in onze gemeente. Zijne Majesteit de Koning bracht woensdagmiddag 20 april een werkbezoek aan het buitengebied van de gemeente Beuningen. Hij werd geïnformeerd over ondermijning en veiligheid in het buitengebied. De 14 gemeenten in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (waaronder Beuningen) werken actief samen om zicht te krijgen op kwetsbare plekken, ondernemers en burgers weerbaar te maken en samen met het OM en de politie de handhaving, opsporing en strafrechtelijke vervolging te versterken.

Criminele activiteiten verplaatsen zich steeds meer naar de buitengebieden. Dit geldt met name voor de productie en opslag van hennep en synthetische drugs. Boerenbedrijven vormen een doelwit voor criminelen. Het bezoek startte bij een boerenbedrijf. Daar ging de Koning in gesprek met de eigenaar van het bedrijf, inwoners en ervaringsdeskundigen. Er werd gesproken over wat er in het buitengebied gebeurt, welke impact criminele activiteiten op de inwoners heeft, de kwetsbaarheid en waarom het zo belangrijk is om een veilig buitengebied te creëren. Zo vertelde de eigenaar van het boerenbedrijf bijvoorbeeld dat boeren die met hun bedrijf stoppen, de aandacht kunnen trekken van criminelen. 

Drugslab 

Ook kwam aan bod hoe professionals die in de regio werken aan preventie, handhaving en opsporing doen. Het belangrijkste hierin is dat zij elkaar weten te vinden en integraal met elkaar samenwerken. De Koning kreeg uitleg bij twee containers met hierin een nagebouwde hennepkwekerij en synthetisch drugslab.

Samenwerking 

Burgemeester Daphne Bergman: “De combinatie van de agrarische sector die onder druk staat, met leegstaande schuren op afgelegen locaties, maakt het buitengebied tot een aantrekkelijke werkplek voor (drugs-)criminelen. Criminele activiteiten pak je in het buitengebied aan met inwoners en (agrarische) ondernemers. We verstrekken voorlichting en hierdoor weten steeds meer inwoners en ondernemers waar ze op kunnen letten bij verdachte situaties en hoe ze dat kunnen melden. Maar het vraagt ook wat van ons bestuur en van andere partners die in het gebied samenwerken.” 

Ondermijning niet alleen in de Randstad

Na het gesprek op het agrarische bedrijf, verplaatste het gezelschap zich naar een horecagelegenheid in Winssen. Daar ging de koning het gesprek aan met vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, het RIEC Oost Nederland, politie, Belastingdienst en gemeente Nijmegen. Hoofdofficier Marthyne Kunst van het Openbaar Ministerie en burgemeester Daphne Bergman toonden de twee gezichten van Oost-Nederland, waar het enerzijds prachtig wonen is, maar anderzijds criminelen steeds meer voet aan de grond dreigen te krijgen. Ondermijnende criminaliteit is niet voorbehouden  aan de Randstad, benadrukte Kunst. Daar moet bij de verdeling van de extra gelden die de overheid vrijmaakt voor criminaliteitsbestrijding aandacht voor zijn. Ook de gemeenten in Oost-Nederland kennen veel wijken waar meer geïnvesteerd moet worden in preventie, om ervoor te zorgen dat jongeren niet bezwijken voor de verlokkingen van een crimineel bestaan. 

De aanpak van ondermijning vergt veel samenwerking en in Oost Nederland komt daar, onder andere door de grens met Duitsland, een internationale component bij. Omdat de regelgeving en de aanpak van criminaliteit in dit buurland afwijkt, maakt dit bijvoorbeeld de informatie-uitwisseling complex. 

Een ander aspect dat onder de aandacht gebracht werd van de koning, is de toenemende intimidatie en bedreiging van mensen die zich bezig houden met de aanpak van ondermijning. Met name politiemensen, ambtenaren van gemeenten en belastingdienst, maar ook officieren van justitie merken dat zij hun werk niet meer in anonimiteit verrichten.

Foto's door Inge Hondebrink

Burgemeester Daphne Bergman ontvangt Koning samen met Marthyne Kunst

Koning staat in een drugscontainer

Koning krijgt in drugscontainer uitleg samen met politieagent

Koning in gesprek met inwoners

Koning in gesprek