Zilveren erepenning gemeente Beuningen voor William van den Akker

De heer W.A.P.M van den Akker (William) heeft een gemeentelijke zilveren erepenning van de gemeente Beuningen ontvangen uit handen van Burgemeester Daphne Bergman. Van den Akker ontvangt de penning als dank voor wat hij sinds 1996 betekent voor de gemeente Beuningen en omgeving. De uitreiking vond plaats op donderdag 7 oktober in Het Dijkmagazijn in Beuningen.

De gemeentelijke zilveren erepenning

De gemeentelijke zilveren erepenning kennen we toe aan personen die zich in zetten voor onze gemeente. We vinden het belangrijk dat iemand zich minimaal 10 jaar inzet op een maatschappelijk terrein binnen de Beuningse gemeenschap. Ook kan de penning toegekend worden aan iemand die een uitzonderlijke prestatie verricht op bijvoorbeeld sportief- of cultureel gebied. Maar natuurlijk kan de penning ook uitgereikt worden aan iemand die een medemens redt met gevaar voor eigen leven.

Uitreiking zilveren erepenning door Daphne Bergman aan William van den Akker
Uitreiking zilveren erepenning door Daphne Bergman aan William van den Akker.

De verdiensten van de heer W.A.P.M. van den Akker 

1. Start Natuur- en Milieu Educatie (NME)

De heer Van den Akker heeft vanaf 1996 de NME-activiteiten in brede zin en voortvarend opgepakt. Hij had en heeft een belangrijke rol bij het lesgeven aan kinderen. Hij begeleidt de kinderen en enthousiasmeert hen over de natuur en natuureducatie. Tot op de dag van vandaag worden projecten op de scholen gedraaid en worden er veldlessen gegeven. Dat jeugd weet over natuur- en milieu komt door de heer Van den Akker.

2. NME beperkt zich niet alleen tot scholen

NME beperkt zich niet alleen tot scholen. Groepen, particulieren en bedrijven kunnen zich aanmelden voor excursies die worden georganiseerd door Het Dijkmagazijn. De heer Van den Akker ontwerpt als bioloog de lespakketten voor zowel de scholen, de veldlessen en de excursies.

3. Programma Energiek Beuningen

De gedrevenheid, enthousiasme en inzet van de heer Van den Akker is ook terug te zien in het programma Energiek Beuningen, een breed beleidsprogramma dat bestaat uit verschillende thema’s waaronder NME en Kinderdenktank. Hij leverde onder meer veel input voor de werkgroep die met die thema’s aan de slag is gegaan. Hij motiveerde zijn inbreng in de werkgroep en probeerde altijd de waardering voor natuur en omgeving over te brengen.
Kinderen met uiteenlopende ideeën over wat zij willen en gaan doen op het gebied van milieu, natuur en duurzaamheid geeft hij de ruimte. Door zijn geduld, vakkennis en zijn communicatievermogen kan hij maatwerk leveren aan de groep. Hierbij geeft hij de ruimte die ze nodig hebben en kan hij ze op de juiste momenten sturing geven waardoor ook zij verder komen.

4. Regiobrede ‘makelaarsfunctie

In de regio heeft de heer Van den Akker via Het Dijkmagazijn bijgedragen aan natuur- en milieueducatie. Door de rol van hem heeft Het Dijkmagazijn een regiobrede ‘makelaarsfunctie’ uitgevoerd op het gebied van NME. In samenwerking en in opdracht van de MARN met bezoekerscentrum De Grote Rivieren te Heerewaarden en de voorganger van de Bastei in Nijmegen. Dit droeg bij dat NME regionaal is opgepakt en dat Het Dijkmagazijn vaste voet aan de grond kreeg om ook in breder regionaal verband NME via projecten uit te kunnen dragen.

5. Buurtsportcoach

De heer Van den Akker zet zich in als buurtsportcoach, een gemeentelijk initiatief, en participeert in de projecten die binnen dit kader worden ontwikkeld in samenwerking met Stichting Perspectief, de GGD, fysiotherapie en sportverenigingen. De bedoeling van deze projecten is brede groepen in de samenleving aan te zetten tot meer beweging. Vooral voor buiten speelt hij, met name in relatie tot de natuur in de Uiterwaarden, een belangrijke rol. Het doen en bezig zijn in groepsverband is belangrijk.

6. Steenbreek

Steenbreek is een nieuw project in het kader van duurzaamheid en is opgezet in samenwerking met de gemeente Beuningen en de stichting Steenbreek. De bedoeling hiervan is om de leefomgeving te vergroenen en onnodige verharding tegen te gaan. De heer Van den Akker verzorgt voor dit project de voorlichting, persberichten en rechtstreekse contacten met groepen uit de samenleving. Dit om te komen tot herinrichting van woon- en leefomgeving.

7. Samenwerking stimuleren

De heer Van den Akker initieert de samenwerking met de Vereniging van Senioren. Opzet en speerpunt is het realiseren van actieve ontmoetingen, met Het Dijkmagazijn als uitvalsbasis, waarbij de senioren uitdrukkelijk mee invulling geven aan de programma’s.