Geef uw mening over woningbouw in Ewijk

In het concept Panorama 2040 is gekeken waar tot 2040 woningbouw in gemeente Beuningen mogelijk is. Op 15 en 17 november gaan we specifiek in op de ontwikkelingen in Ewijk.

Er is een flink tekort aan woningen en dat probleem wil de gemeente Beuningen oplossen. De afgelopen maanden heeft de gemeente onderzocht waar in Ewijk extra woningen kunnen worden gebouwd. Het resultaat van dit onderzoek is opgenomen in een structuurmodel. De gemeente wil graag weten wat u van het model vindt. We horen dan ook graag wat er goed aan is, maar ook wat er beter kan of wat u nog mist. Ook willen we van u weten hoe woningen voor ouderen, maar ook voor starters eruit moeten zien. En welke sfeerbeelden passen er bij Ewijk? Ook andere suggesties zijn van harte welkom.

Geef uw mening

U kunt uw reactie geven tijdens de “week van Ewijk”. Deze vindt plaatst van 15 tot en met 17 november. Wij organiseren gesprekstafels in MFA ’t Hart. Hiervoor dient u zich aan te melden. Daarnaast kunt u van 9 november t/m 7 december online een reactie geven.

Meer informatie over de gesprekstafels Ewijk

Winssen

Op 27 en 29 september zijn gesprekstafels georganiseerd in Winssen. Ruim 120 inwoners en belangstellenden spraken met elkaar en met betrokken ambtenaren over de woningbouwplannen in Winssen. Op 26 oktober worden de reacties gepresenteerd aan de commissie- en raadsleden. Op 7 december komen de structuurmodellen Winssen en Ewijk aan de orde in de commissie Ruimte, op 21 december vindt besluitvorming plaats in de gemeenteraad.

Beuningen, Weurt en oeverwallen gebied

Ook voor de andere kernen in onze gemeente worden structuurmodellen gemaakt. Deze worden besproken in gesprekstafels op een centrale locatie in de kern. De planning is om dit in het voorjaar (januari/februari) te organiseren.