Met uw inzet gebruiken we al ons gft-afval opnieuw

Afval scheiden gaat goed in onze gemeente. Met uw inzet kunnen we nog beter scheiden en al ons groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en etensresten opnieuw gebruiken als compost en groengas. Dit bereiken we alleen als we samen geen ander afval bij het gft-afval doen. Als er bijvoorbeeld glas of plastic in het gft-afval komt, kan het niet opnieuw gebruikt worden.

Ander afval bij gft-afval

Dar haalt ook steeds meer groente-, fruit en tuinafval (gft-afval) op. De kwaliteit van dit gft-afval kan wel een stuk beter. Er zit helaas nog veel ander afval bij het gft-afval en dat is zonde.

Wat gaan we doen?

  • Dar start met acties in verschillende wijken in de gemeente voor beter gescheiden gft-afval.
  • Afvalcoaches helpen bij het beter scheiden van gft-afval. Bijvoorbeeld met een speciale containersticker.

Twijfelt u welk afval waar hoort?

Kijk in de Dar app of op www.dar.nl/afvalwijzer. Dar helpt u graag!

Een illustratie van een lachende man met bruin haar en een blauw shirt met het Dar-logo. Met zijn rechterwijsvinger wijst hij naar de tekst die links naast zijn hoofd staat: 'GFT daar winnen we mee'