Zorgen over luchtkwaliteit, update 17 november

De gemeente Beuningen en Nijmegen werken samen als het gaat om luchtkwaliteit in Nijmegen-West en Weurt. In januari van dit jaar is er op verzoek van de Nijmeegse gemeenteraad gestart om de luchtkwaliteit te onderzoeken in het gebied. Eén onderdeel daarvan is een rapport die de uitstoot van bedrijven in dat gebied in beeld brengt. Daarnaast is er een nieuw meetplan opgesteld met meetpunten in het gebied, waaronder een meetpunt in Weurt.

Het rapport is extra actueel nu recent twee bedrijven meer uitstoten dan ze mogen. In dat rapport staan ook bedrijven die in de gemeente Beuningen liggen.

Uitstoot en aantal bedrijven

In het rapport is vooral gekeken naar de belangrijkste stoffen die een effect hebben op de leefomgeving en gezondheid van inwoners. Het gaat om de uitstoot van stikstofoxiden, fijnstof, geur en ook benzeen en PAK’s. Voor de bedrijven waarvoor de gemeente vergunningverlener is zijn een aantal zaken onderzocht zoals de vergunning, metingen en milieucontroles uit het verleden en ook de uitstoot eisen.

In totaal zijn er 34 bedrijven bekeken. Daarvan zijn er 15 belangrijk als het gaat om de uitstoot van stoffen. Hiervan is er één bedrijf in Weurt gevestigd en zes in Nijmegen. Daarnaast vallen er acht bedrijven onder de bevoegdheid van de provincie. Voor de bedrijven die onder de provincie vallen geldt dat de provincie hen controleert. De verwachting is dat zij dit in december afrondt.  

Lopende acties

Bij een aantal bedrijven lopen al specifieke acties, bijvoorbeeld bij de APN.  Er worden hen strengere eisen aan hen gesteld en een meetverplichting. Ook voor een aantal andere bedrijven wordt op basis van het rapport nieuwe acties ondernomen. Daarnaast vroegen de gemeente Beuningen en Nijmegen een advies aan de GGD. Daarin vragen we of het mogelijk is om een gezondheidsonderzoek uit te voeren die ingaat op de relatie tussen voorkomende ziektes en de uitstoot van stoffen door bronnen in het gebied.

Samenwerking

De gemeente Beuningen werkt nauw samen met de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland. Alle drie voeren we het toezicht op de bedrijven. Samen wordt er gekeken om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Het rapport is een instrument wat daarbij helpt.

Het rapport is hier in te zien, pdf 3,2 mb