Gesprekstafels woningbouw Ewijk nu op 13 en 15 december

Door de aangescherpte coronamaatregelen konden de gesprekstafels over de woningbouw in Ewijk op 15 en 17 november helaas niet doorgaan. Tijdens deze gesprekstafels vertellen wij meer over de woningbouw, de randvoorwaarden en de planning. Ook horen wij graag uw ideeën en mening.

Deze gesprekstafels vinden nu plaats op 13 en 15 december. Als het mogelijk is, worden de gesprekstafels gehouden in MFA ’t Hart in Ewijk. We houden er echter ook rekening mee dat we de gesprekstafels digitaal moeten houden.

Aanmelden

Voor de gesprekstafels in MFA ’t Hart kunt u zich weer aanmelden. Deelname aan een gesprekstafel duurt 50 minuten. Indeling gaat op volgorde van inschrijving. De tijden waarvoor u zich kunt inschrijven zijn:

  • Maandag 13 december: 19.00, 20.00 en 21.00 uur
  • Woensdag 15 december: 19.00, 20.00 en 21.00 uur

Aanmelden gesprekstafels Ewijk

Aan alle gesprekstafels wordt over het gehele structuurmodel Ewijk gesproken. Wilt u het daarnaast specifiek hebben over een deelgebied, Ewijk-West of Ewijk-Zuid, dan kunt u dit aangeven bij uw aanmelding. Hier houden we dan bij de indeling van de groepen rekening mee.

Voor deelname aan de gesprekstafels vult u een formulier in op de website www.beuningen.nl/woningbouw. Ook kunt u zich opgeven door te bellen met Angelique Cras via het telefoonnummer 14 024.

Digitaal

Als de coronamaatregelen aanhouden gaan wij de avonden digitaal gehouden op 13 en 15 december. Deze vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur. Iedereen neemt dan tegelijkertijd deel, waarbij men na een algemene presentatie en toelichting in deelgroepen uiteen gaat. Wanneer u zich heeft ingeschreven voor de gesprekstafels, ontvangt u van ons een bericht als de avonden digitaal worden gehouden.

Op de website www.beuningen.nl/woningbouw leest u ook meer informatie over het structuurmodel Ewijk. Hier kunt u ook online uw reactie geven op de plannen. De reactietermijn via de website is verlengd naar 21 december.

Bekijk het structuurmodel Ewijk