Beuningse Boomfeestdag: Eerste aanplant Bos van de toekomst

Tijdens de landelijke Boomfeestdag op woensdag 10 november legden kinderen van groep 7-8 van De Dromedaris de basis voor het Beuningse Bos van de toekomst. Zij plantten samen met wethouder Piet de Klein en kinderburgemeester Quinty tientallen struiken en zetten de eerste ‘bewoners’ van het toekomstige bos uit. In het park aan de Reekstraat hebben (deels nog aan te planten) bomen alle ruimte om tot volle wasdom te komen. Zo ontstaat op termijn een parkachtig bos van inheemse boomsoorten als zomereik, iep en kers dat bijdraagt aan de biodiversiteit.

Compensatie

De gemeente Beuningen plant de komende weken ruim 200 bomen in het park. De kinderen plantten de eerste boompjes. Ook op andere plekken verspreid over de gemeente planten we komende weken zo’n 120 bomen. De bomen worden aangeplant ter compensatie van bomen die eerder gekapt zijn. Het vervangen van bomen is soms nodig. Hiermee houden we onze leefomgeving gezond. Niet voor niets is ‘Bomen maken Gezond’ dit jaar het thema van de landelijke Boomfeestdag.

Het belang van bomen voor onze gezondheid

Bomen vormen niet alleen het leefgebied van talloze diersoorten (zangvogels, kleine zoogdieren als egels en insecten). Ze bieden ook koelte, leggen CO2 vast en vangen fijnstof op uit de lucht. Bomen zijn daarom van groot belang voor onze gezondheid. Vele generaties zullen van dit Beuningse Bos van de toekomst kunnen genieten.    

Waar en wanneer

De Beuningse Boomfeestdag vond plaats in het ARN-park aan de Reekstraat in Weurt (achter de hondenschool). Wethouder Piet de Klein plantte samen met kinderburgemeester Quinty en de kinderen van groep 7-8 van basisschool De Dromedaris de eerste bomen. Ook zetten de kinderen de eerste bewoners van het bos (regenwormen) uit om een gezond bodemleven te bevorderen. Het Dijkmagazijn Beuningen plaatste met de kinderen een door hen gemaakte tijdcapsule in het bos. In deze capsule zitten door hen geschreven brieven aan zichzelf over 10 jaar.

Locatie

Het park bevindt zich op de hoek Reekstraat, Nieuwe Pieckelaan, achter het terrein van Scouting Beuningen ‘76. 

Banner Beuningse Boomfeestdag