Omgevingsprogramma Woningbouw

Op 25 mei 2021 is het concept Panorama 2040 aan de raadscommissie Ruimte gepresenteerd. Het panorama laat zien hoe gemeente Beuningen er in 2040 uit kan zien op het gebied van woningbouw.

Gemeente Beuningen wil een gemeente zijn waar je opgroeit, waar je blijft wonen en werken en waar je oud kunt worden. Daar gaan we de komende jaren sterk op inzetten. In de regio is de wens naar meer woningen groot, ongeveer 60.000 woningen tot 2040. Beuningen wil hieraan bijdragen. Uiteindelijk wil Beuningen doorgroeien van de ongeveer 26.000 inwoners nu naar een gemeente van meer dan 30.000 inwoners. Met het uitspreken van deze ambitie volgt direct daarop de vraag: waar kunnen deze woningen dan komen?

Toekomstbeeld

Het panorama laat zien hoe gemeente Beuningen er in 2040 uit kan zien. Een toekomstbeeld dat past bij Beuningen. Aan de ene kant dorps, met groen, blauw, rust en ruimte. Aan de andere kant met hier en daar wat meer stedelijke accenten. Het Panorama 2040 en de uitleg vindt u op de gemeentelijke website www.beuningen.nl/woningbouw. De verschillende deelgebieden uit het panorama werkt de gemeente de komende maanden verder uit. Deze uitwerking wordt opgenomen in het Omgevingsprogramma Woningbouw. De gemeenteraad stelt dit programma eind 2021 vast.

Geef een reactie!

We horen graag van u wat u van het Panorama 2040 vindt. Welke ideeën en aandachtspunten wilt u aan ons meegeven voor de uitwerking van de deelgebieden. U kunt bijvoorbeeld aangeven hoe de nieuwe woonbuurten eruit moeten zien. Welk openbaar groen moet er volgens u komen. Welke wandel- en fietsverbindingen zij er nodig. Welke knelpunten ziet u.

Ga hiervoor naar www.beuningen.nl/woningbouw. U kunt ook een schriftelijke reactie in de brievenbus van het gemeentehuis achterlaten. De gemeente ontvangt uw reactie graag uiterlijk 18 juni 2021.

Panorama authentiek Beunings met een vleugje stad

Toekomstbeeld panorama authentiek Beunings met een vleugje stad

Panorama woningbouw doorsnede

Toekomstbeeld doorsnede authentiek Beunings met een vleugje stad