Giftige of gevaarlijke stoffen in en rond het huis

Gevaarlijk stoffen zijn brandgevaarlijk, explosiefbijtend of giftig. Maar hoe gevaarlijk is giftig? Rottende etensresten of schilderen in een slecht geventileerde ruimte kunnen al vervelende klachten veroorzaken. Geur is in deze situaties een raadzaam signaal om snel te ventileren en maatregelen te treffen.

Daarnaast zijn er de ‘keukenkastjesmiddelen’ zoals ontstoppers, geconcentreerde schoonmaakmiddelen of chloorbleekmiddelen waarvan u vast weet dat ze gevaarlijke stoffen hebben. Op de etiketten van dergelijke middelen ziet u vaak een rood gekanteld vierkantje met een zwart uitroepteken erin. Producten met zo'n symbool zijn gevaarlijk en leveren bij opname via de mond of huid en bij inademen irritatie op, sommige producten kunnen schadelijk, giftig of bedwelmend  zijn. 

Een minder voorkomend picogram in en rond het huis is het gekantelde rode vierkantje met een doodshoofd. Dit betekent dat het product een giftige stof bevat. Opname door de mond, via de huid of bij inademen levert ernstig gevaar op en kan zelfs dodelijk zijn. Voorbeelden zijn winterproducten met methanol zoals bepaalde antivriesmiddelen, bestrijdingsmiddelen  en kwik.

Zorg in ieder geval dat u zorgvuldig omgaat met producten die dergelijke pictogrammen bevatten en sla ze op buiten het bereik van kinderen. Mocht het toch misgaan, neem dan direct contact op met de huisarts of 112.