Tijdelijke verhuizing voor onderbouw kindcentrum de Dromedaris

Kindcentrum De Dromedaris krijgt een nieuw schoolgebouw. Om het nieuwe gebouw te bouwen moet een gedeelte van de school tijdelijk verhuizen.

Kindcentrum De Dromedaris krijgt een nieuw schoolgebouw. Dit nieuwe Kindcentrum komt op de plek waar de school nu staat: Wolfsbossingel 105 in Beuningen. Een nieuw gebouw biedt prachtige onderwijskansen. Zowel in het gebouw zelf als in de omgeving van het Kindcentrum. Verwachting is dat de bouw start in oktober 2021.

Om het nieuwe gebouw te bouwen moet een gedeelte van de school tijdelijk verhuizen. De bovenbouwgroepen blijven in de schoolwoningen op Wolfsbossingel 107. De jongste leerlingen verhuizen tijdelijk. Het gaat om de peuters, kleuters en de kinderen van de groepen 3 en 4. Hiervoor zijn verschillende plekken bekeken. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een besluit genomen over de tijdelijke plek van de noodschool. Dit gebeurde op 23 maart 2021.

Voor de onderbouw wijst het college de plek tussen de Oude Reekstraat en de Lagunesingel aan. Deze plek is voor maximaal 1,5 jaar. Daarna houdt de situatie op te bestaan. De plek wordt dan in haar oude staat hersteld. Het besluit is tot stand gekomen door uitgebreid onderzoek. Mensen die in de buurt wonen van de Oude Reekstraaten en de Lagunesingel hebben zelf ook andere plekken aangedragen. Deze zijn allemaal onderzocht en de plek Oude Reekstraat en de Lagunesingel blijkt de beste optie.

De opening van de noodschool staat gepland na de zomervakantie van 2021. Na opening van het nieuwe gebouw aan de Wolfbossingel zijn de schoolwoningen van de bovenbouw niet meer nodig. Ze krijgen dan een bestemming als woonhuis.

Schoolgebouw de Dromedaris

Foto van het oude schoolgebouw van Kindcentrum de Dromedaris

Besluit voorkeurslocatie

Het college besloot op basis van de volgende informatie en adviezen:
• Adviezen van verschillende vakdisciplines binnen de gemeente, de ODRN en Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
• De inbreng van de bewonersgroep Dromedaris Niet Hier
• Het standpunt van het schoolbestuur en KION

Waarom is gekozen voor deze plek voor de onderbouw?
• De kinderen kunnen tijdens de bouw in de eigen wijk veilig van en naar school toe.
• Er is op de gekozen plek voldoende ruimte beschikbaar om een tijdelijke school plaatsen.
• De groenstrook is in eigendom van de gemeente. Dit betekent dat er geen locaties verworven hoeven te worden van derden.
• Deze plek sluit aan bij de wens van Stichting Groeisaam en KION. De tijdelijke school staat dichtbij de oude school.
• Ten aanzien van de realisatie en bevordering van de verkeersveiligheid van de schoolkinderen wordt deze plek als meest praktisch inpasbaar beschouwd. Op andere locaties levert dit naar verwachting minder veilige situaties op en moet andersoortig maatwerk worden toegepast.
• Op deze tijdelijke locatie worden de leerlingen uit de onderbouw en de kinderopvang gehuisvest. De leerlingen van de bovenbouw maken gebruik van de bestaande schoolwoningen aan de Wolfsbossingel. Dit heeft te maken met de bouwstructuur (opgebouwd uit meerdere verdiepingen) van de schoolwoningen.
• De tijdelijke huisvesting wordt enkellaags (dus zonder trappen); dit bevorderd de veiligheid. Qua situering van de noodlokalen wordt gekozen voor een plek op een zo groot mogelijke afstand van het leidingentracé voor gas.

Wat gaat er verder gebeuren?

De Stichting Groeisaam gaat de vergunning aanvragen voor de tijdelijke school. Bij die aanvraag wil de school ook graag inzicht krijgen in de wensen van omwonenden. Zo kunnen waar mogelijk wensen meegenomen worden bij de praktische inrichting van de tijdelijke school. Binnenkort ontvangen de omwonenden hiervoor een uitnodiging met de agenda van dit overleg.

Hierna start het vergunningentraject. Het college neemt met deze informatie en het advies van de ODRN een besluit. Hier kan men bezwaar en beroep op aantekenen.