Sloop Centrale Gelderland wordt zichtbaar

De sloop van Centrale Gelderland is al enkele jaren aan de gang. Voor wat betreft de grootste installatiedelen (ketel en schoorsteen) was dat tot nu toe aan de buitenzijde nog niet duidelijk zichtbaar. Dit jaar verandert dat; in vijf stappen verdwijnt de iconische centrale naast de sluis in Weurt definitief. Elke stap begint met het neerhalen van een deel van het gebouw met behulp van springstof. Het begint in april met de rookgasontzwavelingsinstallatie aan de westkant van het terrein.

Zorgvuldig

Elke stap wordt door ENGIE zorgvuldig voorbereid met de autoriteiten. Hiervoor is een commissie tot stand gebracht met vertegenwoordiging vanuit de omgevingsdienst, de politie, het waterschap en RWS. Ook heeft ENGIE periodiek directe afstemming met de gemeente Nijmegen en met ons (de gemeente Beuningen) over de plannen. Samen met al deze partijen zorgt ENGIE voor een veilig verloop van de werkzaamheden. Omwille van openbare orde, veiligheid en gezondheid (Corona) ontmoedigen we u om naar het sloopterrein toe te komen. Op de dagen dat er met springstoffen gebouwdelen worden ontmanteld maakt het sloopbedrijf professionele video-opnames die kort na de gebeurtenis worden gedeeld via www.centralegelderland.nl

Informatie

Via verschillende kanalen houdt ENGIE de omgeving op de hoogte. Via de nieuwsbrief en de site kondigt ENGIE de exacte datums en tijden van de sloopwerkzaamheden aan. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de sloop ontvangen daarnaast ook nog een bericht in de bus. In Weurt is dat inmiddels gebeurt. Verder wordt er een online vragenuurtje georganiseerd op donderdag 8 april van 19.30-21.00 uur. Aanmelden voor de nieuwsbrief of het online vragenuurtje kan via de website www.centralegelderland.nl. Op deze website geeft ENGIE ook antwoord op veelgestelde vragen.