Ruim 1200 gemeentelijke bomen extra beschermd

Wij breiden onze lijst met waardevolle, en daarmee beschermde, bomen uit. Wij geven zo invulling aan onze ambitie om meer gemeentelijke bomen te beschermen tegen kap.

De gemeente Beuningen beheert zo’n 19.000 bomen. Een deel daarvan heeft de status ‘waardevol’. Een boom krijgt die status als de boom in bijzondere mate bijdraagt aan de beeldkwaliteit, het landschap en/of de beschermde natuur. Maar ook wanneer de boom uniek en onvervangbaar is, bijvoorbeeld omdat het een zeldzame soort is. Of als er een sterke relatie is met de cultuurhistorie.

Waardevol en beschermd

Bomen met de status waardevol zijn beschermd met de Bomenverordening 2012 en mogen niet worden gekapt. Tot voor kort hadden 981 bomen de status ‘waardevol’. Daar zijn er nu 293 aan toegevoegd.
Het college heeft in haar coalitie-akkoord de ambitie beschreven om meer bomen de status waardevol te geven. Wethouder Piet de Klein: “Bomen zijn van onschatbare waarde voor een gezonde leefomgeving: ze zorgen voor schaduw en zuurstof, leggen CO2 en fijnstof vast en dragen bij aan de biodiversiteit. Daarom zorgen wij er ook voor dat er voor elke boom die eigendom is van de gemeente en die gekapt wordt, een nieuwe wordt aangeplant. ”

Kapvergunning

Gemeentelijke bomen mogen niet zomaar worden gekapt. Hiervoor moet de gemeente een vergunning aanvragen. Tijdens dit proces kunnen inwoners eventueel dus nog bezwaar maken tegen de kap. Die vergunning wordt alleen afgegeven na een zorgvuldige afweging of het belang van kap groter is dan het belang van behoud van de boom. Voor de meeste bomen in onze gemeente die vervangen worden geldt dat dat gebeurt omdat ze een gevaar vormen. Elke boom wordt hiervoor om de drie jaar onderzocht. De veiligheid van omwonenden, fietsers, voetgangers en automobilisten weegt zwaarder dan het belang van behoud van deze bomen. 

Waar te vinden

De nieuw aangewezen 293 waardevolle bomen staan in Weurt langs de Reekstraat, de Bonenkampstraat en de Van Heemstraweg. In Beuningen staan ze langs de Schoenaker en Sprankel. In Ewijk bij Keizershoeve en de Klaphekstraat. En in Winssen aan de Leegstraat en de Plakstraat.