Vergunning vier zonneparken verleend

Wij geven de vergunningen af voor de aanleg van vier zonneparken. In het kommengebied ten zuiden van de A73 wordt in totaal voor 40 hectare aan zonnepanelen gerealiseerd. Daarmee kunnen de parken in de toekomst een groot aantal huishoudens voorzien van duurzaam opgewekte energie. Daarmee zetten we als gemeente een grote stap om onze ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn te realiseren.
Wethouder Piet de Klein : “Nu we de definitieve vergunning hebben afgegeven kan gestart worden met de realisatie van deze zonneparken. De initiatiefnemers zullen daarvoor eerst de Rijkssubsidie (SDE) aanvragen. Daarna kan de daadwerkelijke bouw van start gaan. Het begin is er dus en daar ben ik blij mee. De praktijk laat zien dat elk zonnepark hierin zijn eigen planning kent.”

Energievisie Energiek Beuningen

Om die ambitie te realiseren, moeten we een grote hoeveelheid duurzame energie zelf opwekken. Daarvoor startte we in 2015 met het werken aan de Energievisie Energiek Beuningen. Deze stelde de gemeenteraad in 2017 vast. Daarna startte een gebiedsproces. Samen met inwoners keken we waar in de gemeente die grootschalige duurzame energie opgewekt kan worden en in welke vorm. In 2019 nam de gemeenteraad een besluit over het gebied waar de zonneparken mogen komen en hoeveel het er mogen zijn.
Initiatiefnemers hebben aan de hand van de selectieleidraad zonneparken hun plannen ingediend. Hierbij werd bijvoorbeeld gelet op de landschappelijke inpassing van het plan, de locatie en de bijdrage aan lokale participatie. Alle plannen leveren een financiële bijdrage aan het Gebiedsfonds.

De vier parken 

Uiteindelijk selecteerde wij de vier best beoordeelde plannen. Deze plannen lagen dit voorjaar ter inzage. Er zijn in die periode geen zienswijzen binnen gekomen op de voorgestelde plannen. Het college besloot daarom de vergunningen af te geven aan:
1.    Zonnepark Het broek van Gutami bv, nabij de Elsenpas/Wilhelminalaan 81, Beuningen
2.    Zonnepark A73 van ZonXP bv, dat wordt aangelegd nabij de A73/Elsenpas, Beuningen
3.    Zonnepark Ficarystraat van TPSolar bv, nabij Ficarystraat 2 in Ewijk
4.    Zonnepark Schoenaker van TPSolar bv nabij Ficarystraat 6 in Ewijk

Met dit besluit sluiten we een lang en zorgvuldig proces af. Met het afronden hiervan kijken we positief naar voren als het gaat om onze ambitie.
Wethouder Piet de Klein:  “ Met de definitieve vergunningverlening voor de zonneparken gaan we door met het uitvoeren van het raadsbesluit tot het opwekken van grootschalige duurzame energie in het buitengebied door wind en zon. Het uitgangspunt van 2/3 wind en 1/3e zon blijven we op basis van de huidige plannen volgen.”

Een kaart van de gemeente Beuningen met daarop de locaties van de zonneparken