Vanaf 1 juli gratis luiers en incontinentiemateriaal scheiden

De gemeente Beuningen en Dar zorgen graag samen met bewoners voor minder restafval. Hoe beter bewoners hun afval scheiden, hoe minder restafval we overhouden. Beuningenaren scheiden hun afval al goed. Dit kunnen zij nog verder verbeteren met het scheiden van luiers en incontinentiemateriaal vanaf 1 juli 2021. Zo kunnen we weer meer afval gebruiken als grondstof. Wethouder Piet de Klein nam een luiercontainer in gebruik bij KION Kinderdagverblijf De Dabbertjes.

Inzameling luiers en incontinentiemateriaal van start

Als startsein nam wethouder Piet de Klein van de gemeente Beuningen samen met Nicole Reijnen van KION kinderdagverblijf De Dabbertjes, de luiercontainer op deze locatie in gebruik. Wethouder Piet de Klein: “Als gemeente zijn we trots dat we deze stap nu zetten. Na de invoering van Omgekeerd Inzamelen nam de hoeveelheid restafval al enorm af. De gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal levert hier ook een bijdrage aan. Een voordeel is dat we samen dus voor nog minder restafval en meer grondstoffen zorgen. Thuis levert het ook voordelen op. Bijvoorbeeld geen stank meer in huis doordat je zelf bepaalt wanneer je een volle luierzak naar de luiercontainer brengt. Ook bespaart het inwoners geld omdat de restafvalzak minder snel vol zit zonder luiers en incontinentiemateriaal. Inwoners hoeven deze dus minder vaak naar de ondergrondse restafvalcontainer te brengen.” Nicole Reijnen: “We vinden de luierinzameling een positieve ontwikkeling en een duurzaam initiatief. Hier werken we graag aan mee.”

Wethouder Piet de klein houdt een zak met gebruikte luiers boven de luiercontainer. Rechts van de luiercontainer staat Nicole Reijnen van KION kinderdagverblijf De Dabbertjes met een kindje in haar armen.
Wethouder Piet de klein houdt een zak met gebruikte luiers boven de luiercontainer. Rechts van de luiercontainer staat Nicole Reijnen van KION kinderdagverblijf De Dabbertjes met een kindje in haar armen.

Zakken voor luiers en incontinentiemateriaal

Voor het scheiden van luiers en incontinentiemateriaal gebruiken bewoners speciale zakken. Deze gratis zakken kunnen zij op verschillende locaties halen. Bijvoorbeeld bij huisartspraktijken en apotheken. In de luierzakken mogen gebruikte luiers van baby’s en kinderen en gebruikt incontinentiemateriaal. 

Luiercontainer met afvalpas

Volle luierzakken brengen bewoners naar een speciale luiercontainer. Deze staan op verschillende plekken in de gemeente Beuningen. Bijvoorbeeld bij kinderdagverblijven en op de milieustraat. Inwoners bepalen zelf wanneer ze een volle luierzak met luiers en incontinentiemateriaal naar de luiercontainer brengen. Beuningenaren hebben toegang nodig om met hun afvalpas de luiercontainer te openen. Toegang vragen zij digitaal aan via www.dar.nl/luiers

Afval als grondstof

Afvalenergiecentrale ARN in Weurt maakt van het plastic in de luiers en het incontinentiemateriaal plastic korrels. Van deze korrels kunnen producenten nieuwe plastic producten maken. Bijvoorbeeld autobumpers en plastic straatmeubels. Ook wordt er energie gewonnen uit urine en ontlasting die vrijkomen. Een win-win situatie dus! Zo gebruiken we meer afval als grondstof. En wordt de hoeveelheid restafval nog minder. Vieze luiers, frisse winst dus!

Meer weten?

Kijk op www.dar.nl/luiers voor meer informatie over de plekken waar u de gratis luierzakken haalt, waar de containers staan en hoe u toegang krijgt tot de containers.

Illustratie met daarop de tekst 'Vieze luiers frisse winst'. Naast deze tekst staat een illustratie van een ondergrondse afvalcontainer met een luierzak erin. Hiernaast staat en man met een afvalpas in zijn hand die aan een bloemetje ruikt.