Gemeente Beuningen neemt geen nieuwe principeverzoeken meer in behandeling

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Beuningen besloot op 16 februari om per direct geen nieuwe principeverzoeken meer in behandeling te nemen. Voor kleinere initiatieven, zoals het maken van een dakkapel of de plaatsing van een schuurtje kunt u, in de meeste gevallen, direct bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen een vergunning aanvragen. 

In november 2020 gaf de gemeente al aan dat ze verzoeken voor meer dan één woning binnen de zoekgebieden voor woningbouw niet meer behandelt. Dit in afwachting van het Omgevingsprogramma Woningbouw. Dit wordt nu uitgebreid naar alle verzoeken in de hele gemeente en voor de rest van dit jaar. Op dit moment is al een groot aantal verzoeken ingeleverd. Deze gemeente wil deze nog in 2021 behandelen. Dat gaat niet als de gemeente ook nog nieuwe verzoeken binnenkrijgt.

De al ingeleverde verzoeken worden nog dit jaar behandeld. Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf dat moment werken we niet meer met bestemmingsplannen, maar met omgevingsplannen. Als we nog met de oude wetgeving willen werken, moet voor elk goedgekeurd verzoek voor het einde van 2021 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Hier gaat een hoop voorbereidingstijd aan vooraf. 

Nieuwe principeverzoeken neemt de gemeente vanaf 1 januari 2022 weer in behandeling. Het Omgevingsprogramma Woningbouw is het afwegingskader voor nieuwe woningbouwverzoeken. Op basis hiervan kunt u uw verzoek voorbereiden. We verwachten het omgevingsprogramma rond het zomerreces 2021 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 

Wat is een principeverzoek?

Een principeverzoek is bedoeld om af te tasten wat de gemeente van uw ruimtelijk plan vindt. Bijvoorbeeld als u een huis wilt bouwen. Het biedt u een globale inschatting van de haalbaarheid van uw plan voordat een formele procedure voor een omgevingsvergunning of bestemmingsplanwijziging wordt gestart.