Burgemeester sluit pand Van Heemstraweg 24 op basis van Wet Victoria

Burgemeester Daphne Bergman heeft besloten om het pand aan de Van Heemstraweg 24 per direct voor zes maanden te sluiten. Hiermee wil de gemeente de veiligheid voor omwonenden terugkrijgen.

De burgemeester nam deze beslissing op basis van de Wet Victoria (artikel 174a van de Gemeentewet). De wet geeft de burgemeester de bevoegdheid een woning/pand te sluiten indien door gedragingen in een woning/pand de openbare orde rond het pand wordt verstoord. In het geval van het pand aan de Van Heemstraweg wordt de leefbaarheid, de veiligheid en gezondheid van de woonomgeving in gevaar gebracht. Sinds het pand leeg staat is er verloedering en overlast. 
Ook was er zondagavond 31 januari een gaslekkage. 

Dit is de eerste keer dat de gemeente Beuningen de Wet Victoria toepast. Het past binnen de uiterste mogelijkheden van gemeente en politie om leefbaarheidsproblematiek samen aan te pakken. Burgemeester Daphne Bergman: ‘Een besluit als dit neem ik niet zomaar. Met dit besluit hoop ik dat de overlast stopt en de veiligheid en leefbaarheid voor de mensen in de buurt terugkeert.  

Sluiting voor zes maanden 

De sluiting geldt voor zes maanden, van 3 februari tot en met 3 augustus 2021. De politie en toezichthouders houden toezicht op het pand. Daarnaast treedt de politie en het Openbaar Ministerie op bij overtredingen. 
De eigenaar van het pand heeft een zorgplicht: de plicht om het pand in goede staat te laten verkeren. Met deze sluiting wordt de eigenaar hier normaals op gewezen. De eigenaar kan eventuele toekomstplannen aan de gemeente voorleggen. Zij mogen ook een sloopvergunning aanvragen.