Gemeentelijke zilveren erepenning voor Theo Mevis

De heer M.M. Mevis (Theo) ontving op donderdag 16 december een gemeentelijke zilveren erepenning uit handen van burgemeester Daphne Bergman. De heer Mevis ontvangt de penning als dank voor wat hij sinds 2004 betekent voor de gemeente Beuningen en omgeving. Op 26 april 2016 ontving hij als teken van zijn verdiensten een Koninklijke onderscheiding.

In de raadzaal in het gemeentehuis in Beuningen houdt Theo Mevis een oorkonde vastvoor de uitreiking van de Gemeentelijke Zilveren Erepenning. Zijn vrouw zit naast hem en burgemeester Daphne Bergman draagt de ambtsketen en staat hiertussen.

De verdiensten van de heer M.M. Mevis

2004 – nu: Een van de oprichters van het Veteranen Platform Beuningen

De heer Mevis is een van de oprichters van het Veteranen Platform. Hij is vanaf 2004 betrokken bij de veteranenzaken binnen de gemeente Beuningen. In 2006 was hij de kartrekker bij het ondersteunen van de gemeente bij de organisatie van de veteranendag. In 2013 is er gestart met het officieel opzetten van het Veteranen Platform Beuningen. Tijdens de hele opstart is hij de grote drijfveer. De heer Mevis doet in verband met zijn leeftijd een stapje terug maar blijft op de achtergrond actief.

2006 – nu: Secretaris Veteranen Platform Beuningen

De heer Mevis is secretaris van het Veteranen Platform Beuningen. Hij is al 15 jaar als secretaris de grote drijfveer achter alle activiteiten van het platform.

Activiteiten

  • Het mede organiseren van de jaarlijkse veteranenbijeenkomsten; het hijsen en strijken van de vlaggen bij het monument en het betrekken van de scholen uit de gemeente Beuningen bij het vieren van de veteranendag.
  • Het onderhouden van contacten met het Nederlands Veteraneninstituut, de gemeente en het Bevrijdingscomité 4 & 5 mei Beuningen.
  • Hij heeft een groot aandeel gehad in het organiseren van het Anjerconcert door de Koninklijke Luchtmacht Kapel in 2018 op het Asdonckterrein. Alle inwoners van de gemeente Beuningen werden in de gelegenheid gesteld om dit concert te bezoeken. 
  • Hij heeft een start gemaakt met het lopen van de Sunset March met de burgemeester en de gemeenteraad van Beuningen.

De gemeentelijke zilveren erepenning

De gemeentelijke zilveren erepenning kennen we toe aan personen die zich inzetten voor onze gemeente. We vinden het belangrijk dat iemand zich minimaal 10 jaar inzet op een maatschappelijk terrein binnen de Beuningse gemeenschap. Ook kan de penning toegekend worden aan iemand die een uitzonderlijke prestatie verricht op bijvoorbeeld sportief- of cultureel gebied. Maar natuurlijk kan de penning ook uitgereikt worden aan iemand die een medemens redt met gevaar voor eigen leven.

Deze gemeentelijke zilveren erepenning wordt namens het college van burgemeester en wethouders uitgereikt door de burgemeester of locoburgemeester.