Op naar rookvrije sport- en scoutingaccommodaties

Bepakt en bezakt met promotiematerialen van de Rookvrije Generatie bezochten wethouders Piet de Klein en Frans Houben afgelopen weken de buitensport- en scoutingverenigingen in de gemeente Beuningen. Ze deelden spandoeken, borden en flyers uit waarmee de verenigingen kunnen aangeven dat zij actief aan de slag gaan met het rookvrij maken van hun accommodatie. Hiermee zetten we een volgende stap naar een rookvrije generatie.

Sportaccommodaties binnen één jaar rookvrij

De sportraad en de gemeente Beuningen hebben de ambitie dat alle sportaccommodaties in de gemeente binnen één jaar rookvrij zijn. Ook veel buitensport- en scoutingverenigingen omarmen dit initiatief. Op advies van de sportraad neemt de gemeente Beuningen hierin het voortouw en ondersteunt verenigingen hiermee aan de slag te gaan. De kracht is om dit samen met alle verenigingen op te pakken en dit ook samen uit te stralen. Naast ondersteuning in de vorm van promotiematerialen kunnen verengingen ook gebruikmaken van de hulp van IrisZorg. IrisZorg geeft beleidsadvies aan de verenigingen en kan hen ook ondersteunen door bijeenkomsten of voorlichtingsavonden voor ouders of jongerenteams te organiseren. 

Weer rookvrij gaan sporten en bewegen

Verschillende Beuningse verenigingen gaven bij de gemeente aan rookvrij te willen zijn als zij na de lockdown weer volledig open mogen. De ene vereniging is al verder met dit beleid dan de andere. Wethouder Piet de Klein: “We vinden het een goede ontwikkeling dat het rookvrij maken van accommodaties bij de sport- en scoutingverenigingen hoog op de agenda staat. Hierdoor kan onze jeugd opgroeien in een rookvrije sportomgeving.” Wethouder Frans Houben vult aan: “Een sport- en/of scoutingvereniging is een belangrijke plek waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten en van elkaar leren. En goed voorbeeld doet volgen, luidt het gezegde. Verenigingen hebben ook een voorbeeldfunctie voor de jeugd en staan voor gezondheid.” Deze gedachte leeft op alle tien de sportparken in de gemeente Beuningen en de scoutingverenigingen uit Beuningen en Weurt. De komende tijd blijven we met de verenigingen in gesprek hoe het gaat. Daarnaast willen we nog meer lokale partijen aanmoedigen zich aan te sluiten bij dit initiatief.

Op de afbeelding staan wethouders Piet de Klein, Frans Houben en personen die betrokken zijn bij de verenigingen die meedoen aan dit initiatief. Dit zijn voetbalvereniging Roda ’28 uit Winssen, voetbalvereniging Beuningse Boys uit Beuningen, voetbalvereniging Ewijk uit Ewijk, voetbalvereniging WVW uit Weurt, korfbalvereniging NAS uit Beuningen, hockeyclub MHCB uit Beuningen, tennisvereniging De Linden uit Beuningen, tennisvereniging W.T.C. uit Weurt, tennisvereniging TV Ewijk, tennisvereniging De Winsetters uit Winssen, Scouting ’76 uit Beuningen, Scouting St. Andriesgroep uit Weurt en Scouting Karmijngroep uit Winssen.