Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Baggeren vijvers Tempelstraat en de Balmerd

Vanaf half september baggeren we de vijvers aan de Tempelstraat en De Balmerd in Beuningen. De werkzaamheden starten in week 38 of 39 en duren ongeveer drie weken.

Waarom baggeren we de vijvers?

Baggeren is het weghalen van zand, bladeren en andere lagen van de waterbodem. Door te baggeren blijft de vijver op diepte. Zo zorgen we voor een goede aan- en afvoer van water. Uit metingen die de gemeente uitvoerde, blijkt dat het nodig is om de vijvers aan de Tempelstraat en De Balmerd te baggeren.

Wanneer baggeren we welke vijver?

We baggeren twee vijvers aan De Balmerd en de Tempelstraat, zie hiervoor de afbeelding hieronder.

Vijvers baggeren Tempelstraat en de Balmerd

Wat gebeurt er met de vissen in de vijvers?

De aanwezige vissen in de vijvers vangen we voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden. De gevangen vissen worden in ander water in Beuningen weer uitgezet. Zo voorkomen we onnodige vissterfte. Na de baggerwerkzaamheden bekijken we met experts of, en welke soorten vissen we in de vijvers terugplaatsen.