Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Gemeente en Waterschap over de waterstand in de Beuningse Plas

De gemeente Beuningen en Waterschap rivierenland werken samen aan het watersysteem van de Beuningse Plas. Hierbij letten we op de waterstand en de waterkwaliteit. Het gebied de Beuningse Plas bestaat uit twee delen: de woonwijk en toekomstig recreatiegebied Beuningse Plas. We krijgen regelmatig vragen over hoe het zit met de waterstand. Hieronder leggen we dit uit.

De waterstand van de Beuningse Plas wordt beïnvloedt door de waterstand in de Waal. Het water in de Beuningse Plas staat via het grondwater in verbinding met het water in de Waal. Dat wordt duidelijk uit metingen die de afgelopen jaren gedaan zijn. Wanneer de waterstand in de rivier daalt, zakt ook de waterstand in de Beuningse Plas. Het is daarom niet mogelijk om de waterstand in de Beuningse Plas op constant niveau te houden bij of na droog weer.

De waterstand

De waterstand schommelt rond het gemiddelde peil van NAP + 6,60 meter (NAP, wat is dat ook al weer? Zie de site van Rijkswaterstaat). In natte perioden is de waterstand ongeveer 30 centimeter hoger, in droge perioden ongeveer 30 centimeter lager. In onderstaande figuur ziet u de gemeten waterstanden tijdens afgelopen jaren.

In de toekomst heeft het recreatiegebied een belangrijke invloed op het waterstand in de woonwijk. Verwacht wordt dat, wanneer recreatieplas klaar is, de waterstand minder op en neer gaat.

Waterstanden in de Beuningse Plas

Download bovenstaand figuur: Waterstanden in de Beuningse Plas (PNG-bestand, 83kB)

Een gesloten watersysteem

Het water in de Beuningse Plas is een gesloten watersysteem. Dit betekent dat er geen aanvoer is van oppervlaktewater van buiten dit systeem. Oppervlakte water is water wat we zien, zoals sloten, rivieren en plassen. Dit heeft een goed effect op de Beuningse Plas, want doordat we geen water uit de polder de plas inlaten, ontstaat een betere waterkwaliteit.

Waterverdeling

Het waterschap pompt vrijwel constant water onze regio in. Dit water wordt verdeeld onder de verschillende gebruikers zoals bijvoorbeeld stedelijke gebieden, veehouders en fruittelers. In de praktijk gaat er water naar de veehouders en fruittelers in de buitengebieden. Zij ervaren watertekorten wanneer zij tijdens droge perioden geen water ontvangen. Dit kan ten kost gaan van hun oogst. Het water is daar dus van groot belang voor het verbouwen van voedsel.

Lange termijn

Op lange termijn zoekt de gemeente naar maatregelen die zorgen dat meer regenwater in het gebied wordt vastgehouden. Zo zorgen we ervoor dat er langer en meer water in de Beuningse Plas blijft. Naast de maatregelen zijn we samen met het waterschap in gesprek met inwoners van de woonwijk Beuningse Plas. Samen brengen we knelpunten in kaart en geven we toelichting op de werking van het watersysteem.

Wanneer de waterstand in de Waal stijgt, herstelt ook de waterstand in de Beuningse Plas op korte termijn. Ook voldoende regen kan hier een flinke bijdrage aan leveren.  

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u meer weten over de metingen? Stuur een e-mail naar gemeente@beuningen.nl met onderwerp ‘Waterstand Beuningse Plas’.