Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Gemeente Beuningen zoekt gezinnen voor kinderen

In Nederland wonen ongeveer 19.000 kinderen in een pleeggezin omdat zij tijdelijk of gedeeltelijk, niet thuis kunnen wonen. Wethouder Frans Houben, gemeente Beuningen: “In de Week van de Pleegzorg (28 oktober t/m 4 november 2020) vragen wij extra aandacht voor pleegzorg. We zijn op zoek naar pleegouders.”

Melissa (36) en Brahim (36) hebben samen drie pleegkinderen, twee zoons (17 en 4 jaar) en één dochter (10 jaar). Melissa en Brahim kwamen voor het eerst met pleegzorg in aanraking, toen een vriendin van Melissa hoorde dat er voor een vriendje van haar zoon een pleeggezin werd gezocht. Uiteindelijk namen ze dit jongetje, Ismail, in huis. Er bestaat soms het beeld dat pleegzorg te maken heeft met moeilijke kinderen of met probleemgezinnen. Melissa zegt daarop glimlachend: “We hebben het nog steeds heel goed en je kunt iets betekenen voor de kinderen.” Brahim vertelt: “Als ik de kinderen zie lachen, daar doe je het voor. Het is fijn om ons leven te delen met de kinderen. Wij reizen nu mét de kids. We delen ons geluk en onze ‘zegeningen’. Ze zijn echt een verrijking in ons leven.”

Vormen van pleegzorg

Kinderen grootbrengen is een hele klus. Zeker als je (tijdelijk) niet de aandacht aan ze kunt geven die je wilt. Bijvoorbeeld bij ziekte, echtscheiding of psychische problemen. Niet iedereen kan in zo’n situatie terugvallen op familie of kennissen. Daarom zijn er in Beuningen verschillende vormen voor het bieden van steun aan gezinnen die het (tijdelijk) moeilijk hebben.

1. Gezinnen voor elkaar

Soms is pleegzorg voor een korte tijd nodig en soms alleen voor de weekend of een paar keer per week na school. Pleegouders of steunouders geven een kind, binnen hun eigen gezinsleven, een vertrouwde plek. Gewoon leuke dingen doen als knutselen, wandelen, sporten, de stand in. Daarmee krijgen ouders van deze kinderen de ruimte om op adem te komen. 

2. Pleegzorg voor langere tijd
Soms kan een kind heel lang niet meer thuis wonen. Pleegouders nemen dan de opvoedtaak op zich.

Ondersteuning van professionals

Pleegzorgorganisatie Entrea Lindehout ondersteunt pleegouders. Wat betekent de komst van een kind, voor jou en jouw kinderen en voor het pleegkind zelf? Entrea Lindenhout organiseert contactavonden voor pleegouders over thema’s die spelen bij het pleegouderschap.

Interesse om pleegouder te worden?

Wilt u weten hoe het is om pleegouder te zijn? Wilt u weten of u ook alleen in het weekend of vakanties pleegouder kan zijn? Voor vragen kijkt u op www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl. Of neem contact op het Michelle Coenen via m.coenen@meegeldersepoort.nl of gezinsondersteuningen@meegeldersepoort.nl. Bellen kan ook via 06 10 01 02 27.

Op 17 november en op 8 december vinden er om 20.00 uur infoavonden plaats bij Entrea in Ubbergen. Hengstdal 6, 6574 NA Ubbergen (achter de st. Maartenkliniek) Route B.