Groenbeheer: snoeien, onkruid en groene verbeteringen

Groen is een prachtige versiering van de gemeente. Bomen fleuren wijken op en nu de herfst gevallen is, zijn de mooiste kleuren heel dichtbij te vinden. Niet alleen is groen mooi, het zorgt ook voor een geluksgevoel en gaat ziekteverzuim en hittestress tegen. Groen is dus erg belangrijk voor ons en we genieten er volop van. Maar hebben er ook veel vragen over. De gemeente heeft de bijzondere plicht om voor de natuur te zorgen.

Met onze groenbeheerder gaan we erover in gesprek. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoer van het groenbeheer in ons gemeente. We vragen hem: Wanneer wordt een boom gekapt? Kan je iets doen aan een boom die de zon in je tuin blokkeert? Planten we al extra bloemen tegen invasieve insecten zoals de eikenprocessierups? Helpen we de natuur ook om sterker te worden? 

18.700 bomen behouden

“We hebben 18.700 bomen in onze gemeente”, vertelt de groenbeheer. “Al die bomen hebben aandacht nodig. Niet alleen na een storm, maar ook bij het groeien. We verwijderen dode takken en beschermen ze tegen ziekten. Met zo veel bomen, is dat een behoorlijke klus. We lopen daarom per jaar in twee rondes ongeveer 6230 bomen na. Tijdens de eerste ronde bekijken we de bomen en plannen we ze, waar nodig, in voor de tweede ronde. Dit is de verzorgronde, waarbij we bomen onderhouden.”

“Gezonde bomen worden eigenlijk nooit gekapt. Dit gebeurt alleen bij hoge uitzondering. Bijvoorbeeld wanneer een boom ervoor zorgt dat er onder niks meer groeit. Dan is het soms tijd om het hele groenperk te vernieuwen. We kappen dus alleen zieke bomen en bomen die een gevaar zijn voor omstanders. Maar er is ook een afspraak: wat we kappen, planten we terug. Zo wordt de gemeente nooit minder groen.”

Melding maken
Een boom kan flink groeien waardoor bewoners soms overlast ervaren. Bijvoorbeeld omdat de boom het zonlicht tegenhoudt. De beheerder vertelt: “Mensen vragen dan soms of er gesnoeid kan worden. Maar dit is vaak niet mogelijk. Bij het snoeien wordt namelijk rekening gehouden met de gezondheid van die boom. Wanneer je te veel afzaagt, kan een bomen sterven. En dat is niet alleen zonde van de natuur, maar ook nog eens heel onveilig.” Inwoners kunnen, via onze website, een melding maken wanneer ze overlast ervaren van een boom. Dan is het wel goed om te weten dat we deze boom controleren in de geplande verzorgronde. Alleen als de boom gevaar oplevert, komen we zo snel mogelijk langs. “En”, vult de Groenbeheer aan: “We verwijderen nooit het topje van een boom. Dat geeft namelijk gevaarlijke situaties. Zo’n ‘afgetopte’ boom krijgt namelijk nieuwe scheuten, die snel van de boom afwaaien.“

(On)kruid Groenonderhoud

Heb je het over groenonderhoud, dan heb je het ook over het groen dat we liever niet willen: onkruid. “Onkruid verwijderen we als er te veel staat”, vertelt de beheerder. “De gemeente heeft een onderhoudsniveau waarin is vastgesteld hoeveel onkruid er mag staan. Dit niveau is bekend bij onze aannemer, deze houdt dit niveau voor ons bij. Wanneer een inwoner een melding maakt van overlast dan controleert een collega de locatie. ” Heb je toch last van onkruid en wil je niet wachten op het onderhoud? De Groenbeheer vertelt: “Natuurlijk mogen inwoners wanneer onkruid opsteekt, het eruit trekken. Zo houden we samen de gemeente mooi!”

Mooie bloemen
We zaaien zelf ook bloemen in. “Deze bloemen zorgen ervoor dat er meer leefgebied ontstaat voor insecten zoals bijen en vlinders. Het leuke is dat de bloemen zichzelf vermenigvuldigen. We planten verschillende soorten bloemen en de soorten die het beste in ons landschap horen, vind je vanzelf overal terug. Die overleven en verspreiden zich.”

“Daarnaast helpen de kruiden ons in de strijd tegen onder andere de eikenprocessierups. Het ecologische effect is groot. Want er is meer voedsel voor verschillende vogels en meer leefruimte voor insecten. Hoe meer dieren er in onze buurt leven, hoe gezonder de natuur blijft. En daar zijn we ook in ons groenbeleid hard mee bezig.”

Nieuw beleid

“Maar we voeren meer ecologische verbeteringen door,” vertelt de Groenbeheer gepassioneerd. “Vroeger maaiden we bijvoorbeeld alle bermen, nu laten we vaker groen staan. Dat heeft effect op planten, dieren en waarschijnlijk ook op de waterkwaliteit. Ook hopen we de waterkwaliteit in de sloten op een andere manier te verbeteren. Vanaf volgend jaar maaien we de oevers op een andere manier. In plaats van elk jaar de hele oever te maaien, maaien we dan gedeelten van 50 meter om de twee jaar. Dat zorgt ervoor dat er altijd groen naast een waterpartij staat dat minstens een jaar oud is. Deze ‘oudere’ planten zorgen voor een veilige leefomgeving voor dieren. Een echte verbetering voor ons ecologische systeem dus!”

Ook denken we nu anders over groen aanplanten dan tientallen jaren terug. De meeste bomen uit onze gemeente zijn toen geplant, met vaak maar heel weinig groeiruimte. De bomen willen dan niet groeien of veroorzaken overlast. Nu zorgen we bij het planten dat een boom de ruimte krijgt om te groeien zonder voor overlast te zorgen. We houden niet alleen rekening met de ruimte die een boom boven de grond nodig heeft, maar ook met de ruimte die onder de grond nodig is. Als er teveel bomen bij elkaar staat kan dat soms voor problemen zorgen. Zowel voor wortels die niet genoeg ruimte hebben als zonlicht wat niet meer op de juiste plekken kan komen.

Beunings-gevoel

Het groen in onze gemeente wordt steeds rijker. We zijn erg trots op het prachtige Beuningse landschap en de vele parken en groenstroken. Dit landschap geeft ons echt het ‘Beuningse’ gevoel. En onze gemeente wordt met alle groene initiatieven en ons groenbeleid, alleen maar groener.

De Omgevingswet: Ansichtkaart verhalen
We bereiden ons voor op de omgevingswet. U ontving daarom dit jaar een ansichtkaart van onze gemeente. U beschreef wat u het grootste pluspunt vindt van de gemeente Beuningen en vertelde wat u nog mist. We ontvingen van u vragen over verschillende thema’s zoals groen, en honden. Vragen die door meerdere inwoners werden gesteld. Daarom informeren we u de komende tijd over deze thema’s en behandelen we de vragen. Dit was het tweede thema: 'groen’.

 

Q&A

Wat is het onderhoudsniveau voor onkruid? 
Het groenbeheer en het vegen van straten en trottoirs voert een aannemer voor de gemeente uit. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt over het onderhoudsniveau. In de wijken gebeurt het verwijderen van onkruid op CROW-niveau C (A+ is het hoogste niveau en D is het laagst). De gemeenteraad bepaalt dit niveau. Bij niveau C mag er best wat onkruid staan.

In bermen van drukke wegen, zoals de Van Heemstraweg, wordt in het voorjaar de eerste meter gemaaid in verband met de verkeersveiligheid. Langs deze drukke wegen en in en rondom het centrum hanteren we niveau A. Daar staat dus minder onkruid.

Ik wil zonnepanelen, maar een boom blokkeert het zon. Kunnen jullie daar iets tegen doen?
We behouden graag een groene uitstraling voor onze gemeente. Ook bomen dragen bij aan een duurzame toekomst. Ze zorgen onder meer voor verkoeling, filteren fijnstof uit de lucht en nemen veel CO2 op. Bij het plaatsen van de bomen kunnen we dus geen rekening houden met wensen van het plaatsen van zonnepanelen. Door de zonnepanelen parallel te schakelen, is het negatieve effect wel een stuk minder.

Wat doet de gemeente rondom de bestrijding van de eikenprocessierups?
In het artikel hierboven las je al dat we meer ruimte creëren voor natuurlijke vijanden voor de rups. Door bloemen te laten groeien en op sommige plekken minder te maaien, krijgen de juiste insecten en vogels meer leefruimte. Hiernaast plaatsen we vogelhuisjes voor koolmezen en pimpelmezen. En we brengen ‘aaltjes’ aan op eikenbomen. De aaltjes bestrijden de eikenprocessierups voor ons.