Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Waterberging Leegstraat/Kennedysingel

Van eind september 2019 tot begin december 2019 waren er werkzaamheden aan de Kennedysingel en Leegstraat. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. We zijn hiermee voorbereid op hevige regenbuien.

Waarom waren er werkzaamheden?

We legden een waterberging aan in de Kennedysingel. Het klimaat verandert. We hebben vaker te maken met perioden van droogte en hitte, maar ook hevige regenbuien komen vaker voor. Om geen natte voeten in Winssen te krijgen, vangen we het grond- en regen water op in een waterberging. Dit water voeren we af naar de sloten in landelijk gebied. Onder andere boeren kunnen dit water weer gebruiken.

We pasten het riool in de Kennedysingel en Leegstraat aan. We legden ook een verkeersdrempel aan op de kruising Leegstraat/Kennedysingel.

Plas water met planten

Subsidie 

Dit project is tot stand gekomen met ondersteuning van de Provincie Gelderland en de Europese Unie in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Voor het aanleggen van de waterberging is een subsidie van € 500.000,- gekomen uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo). Meer informatie over het Europees Landbouwfonds leest u op de website

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. 

flag_yellow_high    

Logo provincie Gelderland pms 300