Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Botulisme gevonden in water langs de Glazenier

In het water langs de Glazenier in Beuningen is botulisme gevonden. Vermijd contact met het water en laat ook honden niet in het water zwemmen of ervan drinken. De gemeente heeft waarschuwingsborden geplaatst. 

De verwachting is dat de bacterie verdwijnt als het minder warm wordt.

Wilt u een melding doen over vervuild water? Neem contact op met waterschap Rivierenland. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar via 0344-64 9090.