Drones

Er zitten voor- en nadelen aan het gebruik van drones. Ze bieden kansen voor bijvoorbeeld film en fotografie. Maar het gebruik roept ook vragen op over privacy en veiligheid.

Bijzonderheden

  • Heeft u last van drones? Dan kunt u een klacht indienen bij de Provincie Gelderland.
  • Voor gebruik van drones hebben mensen of bedrijven een vergunning nodig.
  • Bij klachten toetsen politie, Inspectie Leefomgeving en Transport en/of handhavers van de provincie of de eigenaar van de drone de juiste vergunning(en) heeft, of de eigenaar zich aan de regels houdt en of hij de drone veilig  gebruikt.

Meer informatie