Verkeersbord is niet leesbaar

De gemeente onderhoudt de verkeersborden op C-niveau. Dit houdt in dat deze borden aanzienlijk beschadigd (deuken en gaten) en verkleurd mogen zijn. De borden mogen ook fors bevuild en beplakt of beklad zijn.

Bijzonderheden

  • De mate van leesbaarheid valt binnen de normen van het kwaliteitsniveau.
    De gemeente onderneemt geen actie.
     
  • De mate van leesbaarheid voldoet niet aan de normen van het kwaliteitsniveau.
    Meld de onleesbaarheid van het verkeersbord bij de gemeente en geef het adres en/of de locatie door. Is de situatie inderdaad onder het gemeentelijk kwaliteitsniveau? Dan geven wij de aannemer opdracht om de melding binnen 5 werkdagen op te lossen.