Huisaansluiting

Het riool dient goed te werken.

Bijzonderheden

Heeft u de controleput niet geopend?
Weet u waar de put zit? Geef uw e-mailadres aan ons door. Wij sturen u dan een aansluitschets als deze in ons bezit is.

Heeft u de controlepunt geopend?

  • Is de put open en leeg? Dan zit de verstopping in het particuliere gedeelte/uw eigen gedeelte van het riool. U moet zelf actie ondernemen. De gemeente doet dit niet.
  • Is de put open en vol? Dan komt de gemeente de verstopping dezelfde dag verhelpen.

Meer informatie

De controleput
De controleput is de overgang tussen particulier en gemeente riool.
Deze put hoort bij de particuliere riolering. In de put ziet u waar de verstopping zit. De locatie van de put is omgeveer 50 cm vanaf de erfgrens op uw eigen terrein.

Situatieschets controleput
De gemeente heeft van de meeste woningen de schets waarop deze put is aangegeven. Geeft u uw e-mailadres op dan sturen wij u deze schets. Heeft de gemeente de schets niet? Dan is het uw eigen verantwoordelijkheid als bewoners om de put op te zoeken.