Rattenbestrijding

Helaas is het op dit moment niet mogelijk om ons team Ongediertebestrijding in te zetten.

Bestrijding van ratten voert de gemeente uit. Ziet u regelmatig veel ratten op uw terrein, in uw buurt of wijk, dan meldt u dit bij de gemeente.

Helaas is het op dit moment niet mogelijk om ons team Ongediertebestrijding in te zetten. 

Meer informatie

Tips om ratten te voorkomen.

Bijzonderheden

Als u een melding maakt van overlast van de rat, dan komen gediplomeerde medewerkers van de gemeente Beuningen bij u langs. Zij hebben met u een gesprek. Vervolgens voeren de medewerkers een inspectie uit, inventariseren risico’s en stellen een plan op om ratten te bestrijden. In dit plan staat wat wij van u verwachten op het gebied van rattenbestrijding en wat wij doen. U kunt namelijk zelf ook al veel doen om ratten te voorkomen. Ook vragen om medewerking van buurtgenoten staat in het plan. Daarnaast plaatsen wij rattenklemmen. Uiteindelijk ondertekent u het plan en voeren we samen met u diverse maatregelen uit. Wekelijks evalueren wij met u de resultaten en passen eventueel het plan aan.

Rattengif

Werken de getroffen maatregelen niet? Alleen dan mogen de medewerkers rattengif gebruiken voor de bestrijding van ratten. Per 1 januari 2017 is rattengif alleen nog toegestaan als de bestrijding wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf/gemeente. De medewerkers van de gemeente Beuningen zijn hiervoor gediplomeerd.  

Kosten

Het bestrijden van ratten is een kosteloze service van de gemeente.