Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK-uitkering)

De economie gaat weer langzaam open, maar nog niet voor iedereen even snel. Daarom verlengt het Kabinet een groot deel van het steun- en herstelpakket, waaronder de TONK.

Deze uitkering is een tijdelijke financiële ondersteuning voor het betalen van uw noodzakelijke kosten. Het gaat hierbij met name om vaste woonlasten zoals huur of hypotheek, gas, water en elektriciteit. De regeling is bedoeld voor ondernemers, werkzoekenden of werknemers die te maken hebben met een flinke inkomensdaling door de coronamaatregelen.

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen voor de TONK-uitkering? Doe dit dan direct online. Dat kan tot 31 december 2021. 

Regelen met DigiD

Voorwaarden

 • U kunt de TONK-uitkering alléén aanvragen als u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen en als gevolg daarvan uw noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze uitkering.
 • U kunt een aanvraag doen voor een TONK-uitkering tot 31 december 2021. U kunt TONK aanvragen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. U woont in de gemeente Beuningen
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfsvergunning 
 • U hebt geen recht op TONK als u in de gevangenis zit 

Wat moet u doen?

 1. U vult de vragen naar waarheid in. U verklaart dat u als gevolg van de coronacrisis veel minder inkomsten heeft. Daardoor kunt u uw noodzakelijke kosten, zoals de vaste woonlasten, niet (helemaal) betalen.
 2. U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden). Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
 3. U doet uw aanvraag met uw DigiD. Heeft u een partneri? Dan moet u een partnerverklaring toevoegen.

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of op hetzelfde adres woont en: 
  • samen een huishouden heeft; 
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  • samen een kind heeft;
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.
Hoe hoog is de TONK-uitkering?
 • Wanneer uw (gezins-) inkomen 30% tot 40% lager is dan in januari 2020 komt u mogelijk in aanmerking voor een maandelijkse vergoeding van € 175,00. 
 • Wanneer uw (gezins-) inkomen 40% of meer is gedaald, dan in januari 2020 komt u mogelijk in aanmerking voor een maandelijkse vergoeding van € 350,00.
Wanneer krijgt u de TONK-uitkering? 

Als u de aanvraag helemaal heeft doorlopen, geeft dit nog géén recht op de TONK-uitkering. De gemeente Beuningen bekijkt uw gegevens en neemt een besluit over uw aanvraag. We kunnen u om extra informatie vragen. De gemeente streeft ernaar om u uiterlijk binnen 4 weken te laten weten waar u aan toe bent. We nemen in elk geval binnen 8 weken een besluit.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die belangrijk zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u het juiste bedrag aan uitkering heeft ontvangen.
Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. 

Telt deze uitkering mee als inkomen als ik een Tozo-uitkering ontvang?

Nee, de uitkering telt niet mee als inkomen als u ook een Tozo-uitkering ontvangt.