Waarvoor kunt u bij de gemeente terecht?

Het coronavirus heeft een enorme impact. Het kabinet nam maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Maatregelen in het belang van de gezondheid, maar ook maatregelen die ondernemers economisch raken. Daarom neemt de gemeente Beuningen in aanvulling op de steunmaatregelen van het Rijk ook eigen steunmaatregelen.

Tijdelijke overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

Er komt tijdelijke inkomensondersteuning voor (zelfstandig) ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt ook voor zzp’ers. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz-uitkering (Bijstand voor zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. U leest hier meer informatie over deze regeling met de gemeente Beuningen.

Verruimen/ruimere toepassing regels 

 • Centrumwinkeliers krijgen meer tijd om hun winkels te bevoorraden, ook na 11.00 uur. Hierdoor kunnen zij ook later op de dag opengaan. 
 • Supermarkten mogen hun winkel ook ’s nachts bevoorraden. Voorwaarde is wel dat supermarkten en leveranciers zich inspannen om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. 
 • Supermarkten mogen op aanvraag op zon- en feestdagen open zijn volgens doordeweekse openingstijden. Supermarkten vragen dit aan door een e-mail te sturen naar ondernemen@beuningen.nl.
  Elke verleende ontheffing geldt tot 1 september.
 • We zijn soepel voor wat betreft parkeervergunningen en ontheffingen. Een aantal ondernemers gaat klussen en verbouwen. Dit betekent dat ondernemers het centrum in en uit moeten met auto’s. We gaan coulant open met het verstrekken van vergunningen en ontheffingen hiervoor. 
 • Afhalen en bezorgen van maaltijden.
  Er zijn horece-ondernemers die de mogelijkheid bieden voor het afhalen en bezorgen van maaltijden. We treden vanwege de coronacrisis nog niet handhavend wanneer horecea-ondernemers in strijd zijn met de bestemmingsregels in het bestemmingsplan. 

Ondernemers komen in aanmerking voor uitstel van het betalen van lokale belastingen, zoals OZB, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting en precariobelasting. Ook kunnen zij een betalingsregeling treffen. 

Versnellen betalingen 

 • De gemeente Beuningen handelt zo snel mogelijk inkomende facturen af.
 • We verruimen de betaaltermijn. 

Legeskosten evenementen

 • Als een evenement niet doorgaat, storten we de leges terug. 
 • Wanneer het evenement op een later tijdstip plaatsvindt, is een wijziging nodig op een eerder aangevraagde vergunning. Hiervoor brengen we geen aanvullende leges in rekening. 

Gemeentelijke belastingen (Munitax)

De deelnemende gemeenten van Munitax, waar de gemeente Beuningen ook onderdeel van uitmaakt, hebben besloten om ondernemers (op verzoek) uitstel van betaling te verlenen tot 1 september 2020. Kijk voor alle informatie op de website van Munitax.

Tijdelijk stopzetten zoektijd jongeren bij aanvraag PW-uitkering

Er is een aanloop van jongeren die geen werk meer hebben vooral ook geen uitzicht om op korte termijn weer aan de slag te komen. Wanneer jongeren zich melden bij de gemeente kunnen zij na een zoekperiode van vier weken een aanvraag doen voor een uitkering. De aanvraag staat, vanwege het coronavirus, nu direct voor jongeren open. Voor meer informatie, neem contact op met de gemeente Beuningen via 14 024.

Meer informatie