Subsidieregeling Corona Toegangsbewijzen Beuningen 2021

Aanvragen

Bent u ondernemer of organisator? Dan bent u wettelijk verplicht om te controleren op een geldig coronatoegangsbewijs. U kunt hiervoor ondersteuning in de vorm van een eenmalige subsidie aanvragen. Doe dit direct online. Dat kan tot en met 31 december 2021.

Vraag via ondernemen@beuningen.nl het aanvraagformulier aan voor de subsidie. 

Voorwaarden

 • Het gaat om kosten die de aanvrager moet maken voor de controle van de coronatoegangsbewijzen. Denk aan extra inzet van personeel of de inhuur van betaalde beroepskrachten. 
 • Zet uw organisatie vrijwilligers in tegen een onkostenvergoeding? Ook dan is de subsidie mogelijk.
 • De subsidieregeling geldt voor kosten die u maakt in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021, vanaf een minimum van € 200,- per maand. 
 • Er geldt een maximumbedrag van € 2.500,- per aanvraag en per maand. 
 • Het is mogelijk om meerdere keren een aanvraag in te dienen. Het moet dan wel gaan om kosten gemaakt in verschillende periodes. 

Bijzonderheden

 • Organisaties die subsidie kunnen aanvragen zijn: 
  • Horecabedrijven
  • Sportcentra 
  • Zwembaden
  • Organisatoren van evenementen 
 • Organisaties zonder winstoogmerk komen ook in aanmerking. Dit zijn: 
  • Theaters
  • Dorpshuizen
  • Wijkcentra 
  • Multifunctionele accommodaties 
  • Verenigingen en stichtingen voor sport, recreatie en cultuur 
 • Voor deze subsidieregeling is in totaal € 67.000,- beschikbaar. De regeling sluit zodra het totaalbedrag van aangevraagde subsidies boven de € 67.000 uit komt. 
 • We behandelen de aanvragen in volgorde van binnenkomst.
 • Aanvragers die voor de eerste keer subsidie aanvragen, krijgen voorrang op aanvragers die zich voor de tweede keer (of vaker) melden. 

Meer informatie