Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Het kabinet heeft vanwege de corona-crisis een pakket aan maatregelen gepresenteerd voor ondernemers. Doel van deze maatregelen is om de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Gemeenten voeren de Tijdelijke overbrugginsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uit.

Beschrijving

Let op! Het kabinet doet een oproep aan zelfstandige ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling wanneer dat nodig is. Achteraf controleren wij dit. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bedragen terug te vorderen en een boete op te leggen.

Versoepeling van de Coronamaatregelen voor ondernemers vanaf 11 mei

Vanaf maandag 11 mei krijgt Nederland weer meer ruimte in de Coronacrisis. Een aantal bedrijven kunnen weer aan de slag. Ook het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Dit betekent gelukkig ook dat de meeste ondernemers weer geld gaan verdienen. Wat betekent de versoepeling voor ondernemers die Tozo ontvangen? Dat leest u hier

Looptijd

Tozo 2 loopt tot 30 september. Daarna komt Tozo 3. Deze regeling gaat in vanaf 1 oktober 2020 en loopt tot 1 juli 2021. Nieuw is de vermogenstoets. Dat betekent dat eventueel beschikbaar geld van het hele gezin meetelt. Het gaat om het totaal aan contant geld, bank- en spaartegoeden en beleggingen van uzelf, van uw partner en van uw inwonende kinderen jonger dan 18 jaar oud. Ook de geldmiddelen van een eenmanszaak tellen mee als vermogen. Zaken als een eigen woning, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden tellen niet mee. Download hier de infographic (png, 243 kb) met meer informatie en de voorwaarden. 
Is het totale gezinsvermogen lager dan 46.520? En voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u later deze maand de Tozo 3 aanvragen. Houd deze website in de gaten.

Nog gebruikmaken van de Tozo-regeling (Tozo 2) 

Het kabinet heeft inmiddels de Tozo-regeling verlengd. Deze verlenging gaat in vanaf 1 juni en loopt tot 30 september 2020. Nieuw is de partnerinkomenstoets. Dat betekent dat het eventuele inkomen van de partner ook meetelt. Is het totale gezinsinkomen lager dan de norm? En voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u de Tozo 2 aanvragen. 

Voor hoeveel maanden kan ik Tozo 2 aanvragen? 

De uitkering levensonderhoud kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en september. Heeft u bijvoorbeeld al een Tozo 1-uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kunt u een Tozo 2-uitkering aanvragen voor juli, augustus en september. Heeft u een Tozo 1-uitkering over de maanden juni, juli en augustus, dan heeft u nog recht op een Tozo 2-uitkering over de maand september. 

Zelfstandig ondernemers met financiële problemen kunnen voor zichzelf een beroep doen op:

 • Een aanvullende inkomensondersteuning
  Dit is een tijdelijke uitkering voor levensonderhoud tot het sociaal minimum (maximaal € 1500,-- netto per maand afhankelijk van het inkomen en de gezinssamenstelling). Deze vorm van inkomensondersteuning hoeft u niet terug te betalen (gift). De einddatum om de regeling aan te vragen is 30 september 2020 (terugwerkend mogelijk tot 1 juni).
 • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,--
  Deze lening vraagt u aan wanneer er liquiditeitsproblemen voortkomen uit de coronacrisis. Dit is een lening tegen 2% rente.Heeft u onder Tozo 1 al € 5000 bedrijfskrediet ontvangen? Dan kunt u nog maximaal € 5057 aanvragen. Vroeg u nog geen bedrijfskrediet aan? Dna kunt u dat alsnog doen tot het maximale bedrag. 

De gemeente voert deze tijdelijke regeling uit. U kunt hiervoor direct online een aanvraag doen. kreeg u al Tozo 1 van 1 maart tot en met 31 mei? Dan kunt u aansluitend de verlenging krijgen tot en met maximaal 30 september. Doe wel een nieuwe aanvraag. 

Let op! Wanneer u een partner heeft moet u de partnerverklaring bijvoegen. Bij het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal moet u een de-minimisverklaring bijvoegen. Vul deze verklaringen in en upload deze in het aanvraagformulier.

Wat moet ik doen?

Ondernemers die een Tozo 1 ontvingen, kunnen met de knop hieronder de Tozo-regeling verlengen. 

Verlenging Tozo

Ondernemers die niet eerder een Tozo aanvraag deden en nu de Tozo 2 aan willen vragen, kunnen dit doen via de knop hieronder. Ook het bedrijfskrediet kunt u hieronder aanvragen. 

Nieuwe aanvraag Tozo 2/bedrijfskrediet

Voorwaarden Tozo 2

 • U bent zelfstandig ondernemer en tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld en woont rechtmatig in Nederland;
 • U voert bedrijf of zelfstandig beroep uit in Nederland;
 • U staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vóór 17 maart 2020 18.45 uur;
 • U bent vóór 17 maart 2020 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar/23,5 uur per week werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • U vraagt de aanvullende inkomensondersteuning aan bij de gemeente waar u woont.

Bijzonderheden Tozo 2

 • Inkomen van de partner telt mee.
 • Inkomen van de zelfstandige zelf (zowel uit als naast het bedrijf) telt wél mee.

Meer informatie