Noodopvang

De kinder- en gastouderopvang is open voor ouders met een cruciaal beroep of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Kinderopvang

Kinderopvangorganisaties en basisscholen bieden noodopvang aan voor:

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep
  • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Let op! Noodopvang door een kinderopvangorganisatie is alléén beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. In tegenstelling tot eerder is de noodopvang en de opvang van kinderen in een kwetsbare positie beperkt tot de reguliere openingstijden van zowel scholen als kinderopvang (dus geen extra nacht- weekend- of 24 uurs-opvang).

Maak alleen gebruik van de noodopvang als dit echt niet anders kan

We begrijpen dat het voor ouders lastig is dat de kinderopvang dicht is. Maar wij willen u vragen om uw kind alléén naar de noodopvang te brengen als dit echt niet anders kan. Voor de scholen is het anders niet mogelijk om naast noodopvang ook nog goed onderwijs te bieden. Ook blijft de kans op besmettingen op de scholen en kinderopvang groot als veel kinderen naar de noodopvang komen.

Tegemoetkoming ouders

Alle ouders die gewoonlijk gebruikmaken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Kijk voor meer informatie op de de website van de Rijksoverheid.